Zofia Jasińska (1930–2022): Wspomnienie

nierecenzowane wspomnienie

Edward Krasiński


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8320-177X

Abstrakt

Wspomnienie o dr Zofii Jasińskiej (1930–2022), badaczce dziejów teatru polskiego i edytorce, która przez blisko trzydzieści lat pracowała w Muzeum Teatralnym w Warszawie na stanowisku kustosza-inwentaryzatora. W artykule przedstawiono lata jej studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pracę w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej, wieloletnią współpracę recenzentki teatralnej z krakowskim Tygodnikiem Powszechnym, działalność konspiracyjną w latach PRL, uczestnictwo w amatorskim ruchu teatralnym oraz w stowarzyszeniach religijnych. Scharakteryzowano jej najważniejsze prace naukowe i dokumentacyjne, dzięki którym jest pamiętana jako wybitna historyk teatru, wzorowa edytorka i dokumentalistka.


Słowa kluczowe:

Zofia Jasińska, badania teatralne, krytyka teatralna

Jasiński, Janusz. Czas odległy i bliski: Paczosowie i Jasińscy w XIX i XX wieku, Zamojszczyzna – Lublin. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1998.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. „Archiwalia Muzeum Teatralnego w Warszawie (1976–1991)”. Pamiętnik Teatralny 40, z. 2 (1991): 242–251.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. „Arnold Szyfman – kolekcjoner”. Pamiętnik Teatralny 31, z. 1/4 (1982): 369–379.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. Józef Kotarbiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. Na scenie teatru i życia: Saga rodu Leszczyńskich-Rapackich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata, 2010.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. „Spór Kotarbińskiego z Pawlikowskim: Kraków 1894–1897”. Pamiętnik Teatralny 19, z. 1/2 (1970): 82–94.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. „Syn i matka: Z korespondencji Edmunda Weycherta 1903–1909”. Pamiętnik Teatralny 27, z. 1/2 (1978): 151–177.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. „Teatr i Kopernik”. Pamiętnik Teatralny 23, z. 1 (1974): 83–104.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. „Wokół trylogii Zygmunt August Rydla”. Pamiętnik Teatralny 20, z. 3/4 (1971): 354–374.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. „Wszystko ma swój czas”. W: Z dyplomem KUL w Polskę: Wspomnienia i relacje, redakcja Zofia Jasińska i Maria Staniszewska. Lublin: Norbertinum, 1994.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia. Żywot Kamińskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Google Scholar

Jasińska, Zofia, oprac. Listy Lucyny i Józefa Kotarbińskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-16

Cited By / Share

Krasiński, E. (2023) „Zofia Jasińska (1930–2022): Wspomnienie”, Pamiętnik Teatralny, 72(4), s. 281–290. doi: 10.36744/pt.2124.

Autorzy

Edward Krasiński 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-8320-177X

Edward Krasiński – profesor, historyk teatru, redaktor i edytor, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN, kustosz Muzeum Teatralnego przy Teatrze Wielkim w Warszawie (19671979), redaktor naczelny „Pamiętnika Teatralnego” (19932014), autor wielu książek, m.in. Stefan Jaracz (1983), Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913–1939 (1991),   Teatr Polski w Wars  zawie 1939–2002 (2002).Statystyki

Abstract views: 46
PDF downloads: 35


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Edward Krasiński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.