W sprawie partytury teatralnej

Mateusz Żurawski


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6131-1409

Abstrakt

W sprawie partytury teatralnej podejmuje zagadnienia metodologicznych i technicznych problemów związanych z rekonstruowaniem dzieła teatralnego na podstawie zachowanej dokumentacji i innych materiałów archiwalnych, a także z opracowywaniem tzw. partytury udokumentowanej i krytycznej. W tym celu konfrontuje założenia schillerowskiej teatrologii (Zbigniew Raszewski, Jerzy Timoszewicz) i bedierowskiej tekstologii (Konrad Górski, Zbigniew Goliński) z rozwiązaniami postulowanymi przez performatykę (Tomasz Kubikowski, Diana Poskuta-Włodek) i współczesne edytorstwo naukowe (Maria Prussak, Krzysztof Mrowcewicz). Tekst stanowi fragment teoretycznego suplementu pracy doktorskiej Mateusza Żurawskiego Edycja krytyczna scenariuszy autorskich Jerzego Grzegorzewskiego, przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Kubikowskiego i dr. hab. Krzysztofa Mrowcewicza w Instytytucie Badań Literackich PAN (2017).


Słowa kluczowe:

proces teatralny, produkcja teatralna, estetyka teatralna, Jerzy Grzegorzewski, dokumentacja teatru, archiwum teatralne

Drozdowski, A.K. (2017). Ucieczka z archiwum. Teatr, 7–8. http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1793/ucieczka_z_archiwum/
  Google Scholar

Goliński, Z. (1969). Edytorstwo: Tekstologia: Przekroje. Wrocław: Ossolineum.
  Google Scholar

Górski, K. (2011). Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Toruń: Wydawnictwo UMK.
  Google Scholar

Grzegorzewski, J. (2013). Warjacje: Scenariusze autorskie z lat 1978–1991 (E. Bułhak, & M. Żurawski, red.). Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Grzegorzewski, J. (2014). Improwizacje: Scenariusze autorskie z lat 1994–2005 (E. Bułhak, & M. Żurawski, red.). Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Kubikowski, T. (1994). Siedem bytów teatralnych: O fenomenologii sztuki scenicznej. Warszawa: Krąg.
  Google Scholar

Maas, P. (1994). Krytyka tekstu (K. Sybilska, tłum.). Pamiętnik Literacki, 2, 188–206.
  Google Scholar

Osiński, Z. (1968). Teatrologia – nauka podejrzana?. Odra, 10, 37–44.
  Google Scholar

Poskuta-Włodek, D. (2016). Egzemplarz teatralny – między repertuarem a archiwum. Pamiętnik Teatralny, 1–2, 50–74.
DOI: https://doi.org/10.36744/pt.1940   Google Scholar

Prussak, M. (2005). Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich. Teksty Drugie 1–2, 188–197.
  Google Scholar

Przylipiak, M. (1998). Film dokumentalny jako gatunek retoryczny. Kwartalnik Filmowy, 23.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1978). Dokumentacja przedstawienia teatralnego. W: J. Degler (red.), Wprowadzenie do nauki o teatrze: T. 3. Odbiorcy dzieła teatralnego: Widz-Krytyk-Badacz (s. 527–544). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1958). Partytura teatralna. Pamiętnik Teatralny 3–4, 380–412.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1991). Teatr w świecie widowisk: Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru. Warszawa: Krąg.
  Google Scholar

Skwarczyńska, S. (1978). Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego. W: J. Degler (red.), Wprowadzenie do nauki o teatrze: T. 3. Odbiorcy dzieła teatralnego: Widz-Krytyk-Badacz (s. 545–552). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
  Google Scholar

Świerkowska, M. (1978). Metody opisu inscenizacji teatralnej. W: J. Degler (red.), Wprowadzenie do nauki o teatrze: T. 3. Odbiorcy dzieła teatralnego: Widz-Krytyk-Badacz (s. 569–580). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
  Google Scholar

Timoszewicz, J. (1970). „Dziady" w inscenizacji Leona Schillera: Partytura i jej wykonanie. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Timoszewicz, J. (1978). Partytura krytyczna Schillerowskiej inscenizacji „Dziadów”. W: J. Degler (red.), Wprowadzenie do nauki o teatrze: T. 3. Odbiorcy dzieła teatralnego: Widz-Krytyk-Badacz (s. 553–568). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
  Google Scholar

Wachowski, J. (2013). Dzieło teatralne w refleksji historyków teatru: Od badania artefaktów do wyzwań performatywnych. Pamiętnik Teatralny, 2, 38–48.
  Google Scholar

Żurawski, M. (2016). Archiwizowanie teatru, teatralizowanie archiwum. Teatr, 7.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Żurawski, M. (2018) „ W sprawie partytury teatralnej”, Pamiętnik Teatralny, 67(1/2), s. 99–112. doi: 10.36744/pt.610.

Autorzy

Mateusz Żurawski 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0001-6131-1409

Statystyki

Abstract views: 269
PDF downloads: 171


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Mateusz Żurawski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.