W sprawie partytury teatralnej

Mateusz Żurawski


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6131-1409

Abstrakt

W sprawie partytury teatralnej podejmuje zagadnienia metodologicznych i technicznych problemów związanych z rekonstruowaniem dzieła teatralnego na podstawie zachowanej dokumentacji i innych materiałów archiwalnych, a także z opracowywaniem tzw. partytury udokumentowanej i krytycznej. W tym celu konfrontuje założenia schillerowskiej teatrologii (Zbigniew Raszewski, Jerzy Timoszewicz) i bedierowskiej tekstologii (Konrad Górski, Zbigniew Goliński) z rozwiązaniami postulowanymi przez performatykę (Tomasz Kubikowski, Diana Poskuta-Włodek) i współczesne edytorstwo naukowe (Maria Prussak, Krzysztof Mrowcewicz). Tekst stanowi fragment teoretycznego suplementu pracy doktorskiej Mateusza Żurawskiego Edycja krytyczna scenariuszy autorskich Jerzego Grzegorzewskiego, przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Kubikowskiego i dr. hab. Krzysztofa Mrowcewicza w Instytytucie Badań Literackich PAN (2017).


Słowa kluczowe:

proces teatralny, produkcja teatralna, estetyka teatralna, Jerzy Grzegorzewski, dokumentacja teatru, archiwum teatralne

Drozdowski, A.K. (2017). Ucieczka z archiwum. Teatr, 7–8. http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1793/ucieczka_z_archiwum/
  Google Scholar

Goliński, Z. (1969). Edytorstwo: Tekstologia: Przekroje. Wrocław: Ossolineum.
  Google Scholar

Górski, K. (2011). Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Toruń: Wydawnictwo UMK.
  Google Scholar

Grzegorzewski, J. (2013). Warjacje: Scenariusze autorskie z lat 1978–1991 (E. Bułhak, & M. Żurawski, red.). Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Grzegorzewski, J. (2014). Improwizacje: Scenariusze autorskie z lat 1994–2005 (E. Bułhak, & M. Żurawski, red.). Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  Google Scholar

Kubikowski, T. (1994). Siedem bytów teatralnych: O fenomenologii sztuki scenicznej. Warszawa: Krąg.
  Google Scholar

Maas, P. (1994). Krytyka tekstu (K. Sybilska, tłum.). Pamiętnik Literacki, 2, 188–206.
  Google Scholar

Osiński, Z. (1968). Teatrologia – nauka podejrzana?. Odra, 10, 37–44.
  Google Scholar

Poskuta-Włodek, D. (2016). Egzemplarz teatralny – między repertuarem a archiwum. Pamiętnik Teatralny, 1–2, 50–74.
  Google Scholar

Prussak, M. (2005). Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich. Teksty Drugie 1–2, 188–197.
  Google Scholar

Przylipiak, M. (1998). Film dokumentalny jako gatunek retoryczny. Kwartalnik Filmowy, 23.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1978). Dokumentacja przedstawienia teatralnego. W: J. Degler (red.), Wprowadzenie do nauki o teatrze: T. 3. Odbiorcy dzieła teatralnego: Widz-Krytyk-Badacz (s. 527–544). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1958). Partytura teatralna. Pamiętnik Teatralny 3–4, 380–412.
  Google Scholar

Raszewski, Z. (1991). Teatr w świecie widowisk: Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru. Warszawa: Krąg.
  Google Scholar

Skwarczyńska, S. (1978). Sprawa dokumentacji widowiska teatralnego. W: J. Degler (red.), Wprowadzenie do nauki o teatrze: T. 3. Odbiorcy dzieła teatralnego: Widz-Krytyk-Badacz (s. 545–552). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
  Google Scholar

Świerkowska, M. (1978). Metody opisu inscenizacji teatralnej. W: J. Degler (red.), Wprowadzenie do nauki o teatrze: T. 3. Odbiorcy dzieła teatralnego: Widz-Krytyk-Badacz (s. 569–580). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
  Google Scholar

Timoszewicz, J. (1970). „Dziady" w inscenizacji Leona Schillera: Partytura i jej wykonanie. Warszawa: PIW.
  Google Scholar

Timoszewicz, J. (1978). Partytura krytyczna Schillerowskiej inscenizacji „Dziadów”. W: J. Degler (red.), Wprowadzenie do nauki o teatrze: T. 3. Odbiorcy dzieła teatralnego: Widz-Krytyk-Badacz (s. 553–568). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
  Google Scholar

Wachowski, J. (2013). Dzieło teatralne w refleksji historyków teatru: Od badania artefaktów do wyzwań performatywnych. Pamiętnik Teatralny, 2, 38–48.
  Google Scholar

Żurawski, M. (2016). Archiwizowanie teatru, teatralizowanie archiwum. Teatr, 7.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Żurawski, M. (2018) „ W sprawie partytury teatralnej”, Pamiętnik Teatralny, 67(1-2), s. 99–112. doi: 10.36744/pt.610.

Autorzy

Mateusz Żurawski 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Polska
https://orcid.org/0000-0001-6131-1409

Statystyki

Abstract views: 107
PDF downloads: 82


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Mateusz Żurawski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.