Recenzja książki Ewy Partygi «Ibsenowskie konstelacje. Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu» (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016).

Lech Sokół


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-1993-6792

Abstrakt

Ibsenowskie konstelacje Ewy Partygi prezentują dzieło Ibsena w perspektywie jego związków literackich, artystycznych, filozoficznych. Bodaj najbłyskotliwsze są konstelacje wizualne, w których rozpatruje relacje Ibsena i Muncha, Ibsena „w teatrze fotografii” i fotografię w dramatach Ibsena, wreszcie relację Ibsen – Munch – Vilhelm Hammershøi. Konstelacje filozoficzne obejmują tylko dwa teksty, z których pierwszy prezentuje niezwykłe paralele między Ibsenem jako autorem "Budowniczego Solnessa" i Nietzschem jako autorem "Z genealogii moralności". Drugi z tekstów jest równie odważny, gdyż dotyczy Ibsena i Kierkegaarda w perspektywie metateatralności. Konstelacje skandynawskie i młodopolskie prezentują problem recepcji Ibsena w dramacie i teatrze skandynawskim i polskim. Książka Ewy Partygi podnosi problem obecności Ibsena w teatrze Ingmara Bergmana; jest to pierwsze studium polskie na ten temat. Konstelacje młodopolskie zawierają istotne rewizje polskich mitów ibsenowskich. Pełna recepcja jego dzieła, obejmująca nowoczesne przekłady, artystycznie bogaty odbiór teatralny, naprawdę fachową krytykę teatralną i akademicką, głęboki rezonans widowni zaczęły się niedawno albo właśnie się zaczynają. Ibsenowskie konstelacje należą do tej nowej fali i są książką wybitną.


Słowa kluczowe:

Henrik Ibsen, recepcja kulturowa, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Edvard Munch, Vilhelm Hammershøi, konstelacje kulturowe

Ibsen, H. (2015). Dramaty wybrane ( A. Marciniakówna, tłum.). Warszawa: Czuły Barbarzyńca.
  Google Scholar

Lipiński, F. (2013). Hopper wirtualny: Obrazy w pamiętającym spojrzeniu. Toruń: Wydawnictwo UMK.
  Google Scholar

Michniewicz-Veisland, K., & Sibińska, M. (red.). (2007). Zamki na lodzie: Szkice o Ibsenie. Kraków: Księgarnia Akademicka.
  Google Scholar

Partyga, E. (2016). Ibsenowskie konstelacje: Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.
  Google Scholar

Wąchocka, E. (2005). Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie. Kraków: Księgarnia Akademicka.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2018-06-30

Cited By / Share

Sokół, L. (2018) „ Warszawa 2016)”., Pamiętnik Teatralny, 67(1/2), s. 216–225. doi: 10.36744/pt.616.

Autorzy

Lech Sokół 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0003-1993-6792

Statystyki

Abstract views: 255
PDF downloads: 130


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Lech Sokół

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.