Katalog Rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 24, Archiwum Zygmunta Mycielskiego, cz. 1–2, opr. Michał Klubiński, Warszawa 2017, 2022

Recenzowany

Beata Bolesławska-Lewandowska


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Abstrakt

Recenzja dwóch tomów katalogu Archiwum Zygmunta Mycielskiego, opublikowanych jako 24 tom „Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej”, cz. 1 i 2. Oba tomy opracował Michał Klubiński. Część 1 obejmuje zbiór archiwaliów przekazanych Bibliotece Narodowej przez Barbarę i Jana Stęszewskich, depozytariuszy spuścizny kompozytora. Część 2 opisuje materiały odnalezione niespodziewanie w dawnym mieszkaniu Zygmunta Mycielskiego jesienią 2019 roku i przekazane do Biblioteki Narodowej przez bratanicę kompozytora Zofię Mycielską-Golik. Katalog jest bezcennym narzędziem do badań nad obszerną kompozytorską i piśmienniczą spuścizną Zygmunta Mycielskiego. 


Słowa kluczowe:

Zygmunt Mycielski, Archiwum Zygmunta Mycielskiego, archiwa kompozytorów polskich

Bolesławska, Beata. Panufnik. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2001.
  Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, Beata. Zygmunt Mycielski. Między muzyką a polityką, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2024 (w druku).
  Google Scholar

Hertz, Paweł. O muzyce, oprac. Beata Bolesławska-Lewandowska, red. Marek Zagańczyk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022.
  Google Scholar

Listy Zygmunta Mycielskiego do Ludwika Erhardta i redakcji „Ruchu Muzycznego” 1957–1986, oprac. Ludwik Erhardt. Warszawa: ME-KOMP, 2014.
  Google Scholar

„Listy Zygmunta Mycielskiego do Nadii Boulanger ze zbiorów Bibliothèque nationale de France w Paryżu: wybór z lat 1929–1932”, wybór i oprac. M. Klubiński. Kamerton 31, nr 62 (2020): 37–47.
  Google Scholar

„Listy Zygmunta Mycielskiego do Nadii Boulanger ze zbiorów Bibliothèque nationale de France w Paryżu”, wybór i oprac. M. Klubiński. Ruch Muzyczny 62, nr 8/9 (2018): 141–146.
  Google Scholar

„Listy Zygmunta Mycielskiego do Nadii Boulanger ze zbiorów Bibliothèque nationale de France w Paryżu”, wybór i opracowanie Michał Klubiński, w: Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego, red. B. Bolesławska-Lewandowska, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Grzegorz Oliwa, 60–82. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019.
  Google Scholar

Mycielski, Zygmunt. Dziennik 1950–1959, red. Zofia Mycielska-Golik, Warszawa: Iskry, 1999.
  Google Scholar

Mycielski, Zygmunt. Dziennik 1960–1969, red. Zofia Mycielska-Golik, Warszawa: Iskry, 2001.
  Google Scholar

Mycielski, Zygmunt. Niby-dziennik ostatni 1980–1987, red. Barbara i Jan Stęszewscy, posłowie Zofia Mycielska-Golik. Warszawa: Iskry, 2012.
  Google Scholar

Romaniuk, Radosław. Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. T. 1–2. Warszawa: Iskry, 2012 i 2017.
  Google Scholar

Suchowiejko, Renata. „Zygmunt Mycielski i Nadia Boulanger – kilka refleksji o życiu i sztuce na podstawie listów z lat 1929–1939”, Kamerton 51, nr 1 (2007): 47–56.
  Google Scholar

Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik. Korespondencja, opr., wstęp i komentarza Beata Bolesławska-Lewnadowska. T. 1–3. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016, 2018, 2021.
  Google Scholar

https://mycielski.polmic.pl/tworczosc-kompozytorska/spis-utworow/tryptyk-na-fortepian-1931-1932-, dostęp 10 X 2023.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-29

Cited By / Share

Bolesławska-Lewandowska, B. (2023). Katalog Rękopisów Biblioteki Narodowej, t. 24, Archiwum Zygmunta Mycielskiego, cz. 1–2, opr. Michał Klubiński, Warszawa 2017, 2022 . Muzyka, 68(4), 139–145. https://doi.org/10.36744/m.2463

Autorzy

Beata Bolesławska-Lewandowska 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Statystyki

Abstract views: 52
PDF downloads: 53


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Beata Bolesławska-Lewandowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.