Danuta Gwizdalanka, „Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim”, Kraków 2021

Beata Bolesławska-Lewandowska


Instytut Sztuki, Polska Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Abstrakt

Recenzja książki: Danuta Gwizdalanka, Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim, Kraków 2021 

Instytucje finansujące

Tekst powstał w ramach projektu badawczego „Zygmunt Mycielski (1907–1987) – między muzyką a polityką”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, numer 2016/23/D/HS2/01212

Słowa kluczowe:

Karol Szymanowski, muzyka polska, muzyka XX wieku, kompozytorzy polscy, biografia

Bylander, Cindy. ‘Listening to Szymanowski: Rhetoric Versus Performance 1945–1955’. Polski Rocznik Muzykologiczny 18 (2020): 396–413
  Google Scholar

Chylińska, Teresa, ed. Karol Szymanowski. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora. 4 vols. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1982–2002.
DOI: https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.22039   Google Scholar

Chylińska, Teresa, ed. Pisma muzyczne. Vol. 2. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2018.
  Google Scholar

Chylińska, Teresa. Karol Szymanowski i jego epoka. 3 vols. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984.
  Google Scholar

Downes, Stephen and Paul Cadrin, eds. The Szymanowski Companion. Abingdon:Routlege, 2015.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315552378   Google Scholar

Golachowski, Stanisław. Szymanowski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1956.
  Google Scholar

Iwaszkiewicz, Jarosław. Spotkania z Szymanowskim. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1947.
  Google Scholar

Łobaczewska, Stefania. Karol Szymanowski. Życie i twórczość. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1950.
  Google Scholar

Michałowski, Kornel, ed. Karol Szymanowski, Pisma. Vol. 1. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984.
  Google Scholar

Polski Rocznik Muzykologiczny. Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku 18 (2020), https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/wydanenumery.php.
  Google Scholar

Wightman, Alistair, ed. and transl. Szymanowski on Music. Selected Writings of Karol Szymanowski. London: Toccata Press, 2010.
  Google Scholar

Zieliński, Tadeusz. Szymanowski. Liryka i ekstaza. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1997.
  Google Scholar


Opublikowane
2022-07-08

Cited By / Share

Bolesławska-Lewandowska, B. (2022). Danuta Gwizdalanka, „Uwodziciel. Rzecz o Karolu Szymanowskim”, Kraków 2021 . Muzyka, 67(2), 180–184. https://doi.org/10.36744/m.1302

Autorzy

Beata Bolesławska-Lewandowska 

Instytut Sztuki, Polska Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Statystyki

Abstract views: 39
PDF downloads: 20


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Beata Bolesławska-Lewandowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.