Archiwum Andrzeja Panufnika przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Nierecenzowany

Beata Bolesławska-Lewandowska


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Abstrakt

Andrzej Panufnik (1914-1991) opuścił Polskę w lipcu 1954 r. z przyczyn politycznych i osiadł w Wielkiej Brytanii. Po śmierci kompozytora, jego żona, Camilla, przekazała kolekcję rękopisów muzycznych męża do zbiorów londyńskiej British Library, gdzie weszły w skład specjalnie wydzielonej Panufnik Collection. Cała reszta spuścizny pozostała w domu, w Twickenham pod Londynem, gdzie twórca mieszkał od 1963 r.

W 2023 r. Lady Panufnik, pozostająca w stałym kontakcie z Beatą Bolesławską-Lewandowską, autorką licznych prac o Panufniku, zaangażowaną w sprawę zabezpieczenia spuścizny twórcy, zgodziła się przekazać archiwalia męża do Archiwum Kompozytorów Polskich, działającego w ramach Gabinetu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.


Słowa kluczowe:

Andrzej Panufnik, muzyka w Polsce, muzyka w Wielkiej Brytanii, archiwum, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

„Archiwum Andrzeja Panufnika w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Z lady Camillą Panufnik rozmawia Beata Bolesławska-Lewandowska”. Ruch Muzyczny 67, nr 10 (2023): 5.
  Google Scholar

Bolesławska, Beata. „Symetria w symfoniach Andrzeja Panufnika. Teoria i praktyka”. Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski 1998.
  Google Scholar

Bolesławska, Beata. Panufnik. Kraków, PWM: 2001.
  Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, Beata. ANEKS – Raport o obecności muzyki Andrzeja Panufnika w Polsce i na świecie. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2015.
  Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, Beata. Panufnik. Architekt emocji. rozmowy o kompozytorze, Kraków: PWM, 2014.
  Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, Beata. Raport o obecności muzyki Andrzeja Panufnika w Polsce i na świecie. Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca, 2014.
  Google Scholar

Panufnik Collection, https://searcharchives.bl.uk/primo-explore/fulldisplay?docid=IAMS032-001966594&context=L&vid=IAMS_VU2&lang=en_US&search_scope=LSCOP_BL&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=local&query=any,contains,Panufnik%20Collection&facet=local1,include,Panufnik,%20Andrzej,%20Sir,%20Knight,%201914-1991,%20composer%20and%20conductor&offset=0 , dostęp 9 VII 2023
  Google Scholar

Panufnik, www.panufnik.polmic.pl, dostęp 10 IX 2023.
  Google Scholar

Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik. Korespondencja. T. 1–3, oprac., wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016, 2018, 2021.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-17 — zaktualizowane 2023-10-19

Cited By / Share

Bolesławska-Lewandowska, B. (2023). Archiwum Andrzeja Panufnika przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Muzyka, 68(3), 141–152. https://doi.org/10.36744/m.2084 (Original work published 17 październik 2023)

Autorzy

Beata Bolesławska-Lewandowska 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Statystyki

Abstract views: 65
PDF downloads: 22


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Beata Bolesławska-Lewandowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.