Roman Palester i Polskie Wydawnictwo Muzyczne: korespondencja w trzech odsłonach

Beata Bolesławska-Lewandowska


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Abstrakt

Kontakty Romana Palestra z Polskim Wydawnictwem Muzycznym możliwe są do odtworzenia dzięki korespondencji zachowanej w spuściźnie kompozytora, zdeponowanej w Archiwum Kompozytorów Polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Są to przede wszystkim listy od przedstawicieli wydawnictwa do kompozytora, a w niektórych przypadkach także zachowane przez twórcę kopie lub brudnopisy listów własnych. Korespondencja ta dzieli się na trzy części, obrazujące losy kontaktów twórcy z jego polskim wydawcą w kontekście zmieniających się warunków politycznych: 1) do ogłoszenia informacji o emigracji kompozytora, 2) w okresie tzw. odwilży popaździernikowej; oraz 3) w ostatnich latach życia twórcy – po zniesieniu zapisu cenzury na jego nazwisko. Artykuł przybliża zarówno obraz zachowanej korespondencji, jak i najważniejsze wątki relacji między Romanem Palestrem a Polskim Wydawnictwem Muzycznym w okresie od 1947 do śmierci kompozytora, z uwzględnieniem sytuacji politycznej w kraju.


Słowa kluczowe:

Roman Palester, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, korespondencja kompozytorów polskich

Dzierżanowski, Lech. „W poszukiwaniu ≪pastwiska≫ – amerykańskie plany Romana Palestra w świetle korespondencji kompozytora z Jerzym Fitelbergiem oraz Kazimierzem Wierzyńskim”. W: „American Dream”. Polscy twórcy za Oceanem, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, 139–152. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019 (= Muzyka Polska za Granicą 3).
  Google Scholar

Helman, Zofia. Roman Palester. Twórca i dzieło. Kraków: Musica Iagellonica, 1999.
  Google Scholar

Schaeffer, Bogusław. Almanach polskich kompozytorów współczesnych oraz rzut oka na ich twórczość. Kraków: PWM, 11956.
  Google Scholar

Schaeffer, Bogusław. Almanach polskich kompozytorów współczesnych. Kraków: PWM, 21966.
  Google Scholar

Skowron, Zbigniew, red. Witold Lutosławski Correspondence with his Western Publishers and Managers. T. 1–2. Kraków: Musica Iagellonica, 2019.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-12-30

Cited By / Share

Bolesławska-Lewandowska, B. (2020). Roman Palester i Polskie Wydawnictwo Muzyczne: korespondencja w trzech odsłonach. Muzyka, 65(4), 128–138. https://doi.org/10.36744/m.663

Autorzy

Beata Bolesławska-Lewandowska 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Statystyki

Abstract views: 114
PDF downloads: 119


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Beata Bolesławska-Lewandowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.