Roman Palester i Jerzy Giedroyc – o wzajemnych kontaktach w świetle zachowanej korespondencji

Beata Bolesławska-Lewandowska


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Abstrakt

Faktem powszechnie znanym jest praca Romana Palestra w rozgłośni Radia Wolna Europa, o jego kontaktach z paryską Kulturą oraz jej redaktorem naczelnym, Jerzym Giedroyciem, wiadomo natomiast bardzo niewiele. Tymczasem, poza opublikowanymi na łamach tego najważniejszego polskiego pisma emigracyjnego tekstami Palestra, w archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte zachowała się korespondencja kompozytora z Jerzym Giedroyciem. Pisane w latach 1951–87 listy pozostają świadectwem ich długoletniej znajomości, skupionej na sprawach ważnych dla polskiej muzyki i kultury. Celem artykułu jest przybliżenie relacji Romana Palestra z Jerzym Giedroyciem w świetle zachowanej korespondencji.


Słowa kluczowe:

Roman Palester, Kultura paryska, Jerzy Giedroyc, muzyka polska na emigracji, polska kultura emigracyjna

Pobierz


Opublikowane
2019-04-01

Cited By / Share

Bolesławska-Lewandowska, B. (2019). Roman Palester i Jerzy Giedroyc – o wzajemnych kontaktach w świetle zachowanej korespondencji. Muzyka, 64(1), 69–82. https://doi.org/10.36744/m.240

Autorzy

Beata Bolesławska-Lewandowska 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-4158-8109

Statystyki

Abstract views: 64
PDF downloads: 120


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.