Nieznany polonez Józefa Elsnera z 1821 roku

Recenzowany

Jakub Chachulski


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8972-1490

Abstrakt

Przedmiotem komunikatu jest nieznany do niedawna Polonez C-dur Józefa Elsnera, skomponowany w 1821 roku na imieniny warszawskiego kupca Józefa Dyzmańskiego dla wykonania przez jego jedenastoletnią wówczas córkę, Józefę Dyzmańską, i wydany drukiem w warszawskiej oficynie Ludwika Letronne’a. Jedyny znany dziś egzemplarz poloneza wszedł w skład zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie w 2016 roku, zakupiony jako część obszernego zbioru warszawskich druków nutowych z lat 1820-1829 opatrzonych wpisem własnościowym „Josephine”. Odnaleziony utwór jest piątym, obok dedykowanych Emilii Gumińskiej i Konstancji Tymowskiej, z grupy późnych polonezów Elsnera powstałych po niemal dziesięcioletnim okresie braku zainteresowania tym gatunkiem, i dzieli z nimi takie cechy jak wpływy stylu brillant czy nieco inne podejście do dynamiki formalnej, widoczne w zacieraniu trójdzielnej budowy głównej części poloneza przybliżającej ją ku binarnej koncepcji formy.


Słowa kluczowe:

Józef Elsner, Ludwik Letronne, Józef Dyzmański, polonez, drukarstwo muzyczne

Bartczakowa, Aldona, Irena Malinowska. Pałac Branickich. Warszawa: PWN, 1974.
  Google Scholar

Boretti, Jerzy Maria. „Józefa Karolina Dyzmańska”, http://www.boretti-saga.pl/rodziny/dyzmanscy/jozefa_karolina_dyzmanska.html, dostęp 26 II 2023.
  Google Scholar

Bruliński, Michał. „Wybrane polskie podręczniki do nauki gry na fortepianie z I poł. XIX w. perspektywa społecznej historii muzyki”. Muzyka 65, nr 4 (2020): 40–68.
DOI: https://doi.org/10.36744/m.659   Google Scholar

Burhardt, Stefan. Polonez. katalog tematyczny, red. i uzup. Maria Prokopowicz, Andrzej Spóz. T. 2, 1792–1830. Kraków: PWM, 1976.
  Google Scholar

Chachulski, Jakub (opr.). Józef Elsner: Katalog tematyczny utworów. T. 2. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019.
  Google Scholar

Demidowicz, Tomasz. „Reforma szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836–1861”. Czasopismo Prawno-Historyczne 62, nr 2 (2010): 145–171.
  Google Scholar

Hoesick, Ferdynand. Chopin. Życie i twórczość. T. 1, 1910–1931. Warszawa: Gebethner, 1910.
  Google Scholar

Kołodziejczyk, Ryszard. Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim 1815–1850. Warszawa: PWN, 1957.
  Google Scholar

Morawski, Jerzy. „Wstęp”. W: Józef Elsner, Utwory fortepianowe, wyd. Jerzy Morawski, 15–29. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016.
  Google Scholar

Nowak-Romanowicz, Alina. „Elsner Józef ”. W: Encyklopedia muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 3, 19–32. Kraków: PWM, 1987.
  Google Scholar

Nowak-Romanowicz, Alina. Józef Elsner: Monografia. Kraków: PWM, 1957.
  Google Scholar

Rzepecki, Karol. Józef Wieniawski (1837–1912) – epoka, człowiek i dzieło. Studium historyczno-muzykologiczne. Rozprawa doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2019. https://repozytorium.kul.pl.
  Google Scholar

Sobieszczański, Franciszek Maksymilian. Warszawa: wybór publikacji, red. Konrad Zawadzki. Warszawa: PIW, 1967.
  Google Scholar

Tomaszewski, Wojciech. Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801–1850. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1992.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-07-17

Cited By / Share

Chachulski, J. (2023). Nieznany polonez Józefa Elsnera z 1821 roku . Muzyka, 68(2), 127–141. https://doi.org/10.36744/m.1775

Autorzy

Jakub Chachulski 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-8972-1490

Statystyki

Abstract views: 77
PDF downloads: 55


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Jakub c

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.