Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale / The Supposed Miracle or Cracovians and highlanders, wyd. Adam Tomasz Kukla, Kraków 2019


Abstrakt

Recenzja edycji krytycznej: Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale / The Supposed Miracle or Cracovians and highlanders, wyd. Adam Tomasz Kukla, Kraków 2019


Słowa kluczowe

Jan Stefani; Wojciech Bogusławski; opera; muzyka polska; muzyka XIX wiekuChachulski, Jakub. „Opera komiczna – komedioopera – melodramat. O gatunkach muzyki scenicznej w twórczości Józefa Elsnera”.W: Długi wiek XIX w muzyce: pytania – problemy – interpretacje, red. Małgorzata Sułek i Grzegorz Zieziula, 19–24. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Sztuki PAN, 2020.

Dąbrowski, Stanisław, Straus, Stefan, wyd. Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. Wrocław: Ossolineum, 1956 (= Biblioteka Narodowa).

Got, Jerzy. Na wyspie Guaxary: Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789–1799. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971.

Klimowicz, Mieczysław, wyd. Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale,. Wrocław: Ossolineum 2005

Klimowicz, Mieczysław. Wstęp do: Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. Mieczysław Klimowicz, I-CXV. Wrocław: Ossolineum 2005.

Zieziula, Grzegorz, wyd. Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, opera w dwóch aktach / opera in two acts, libretto / libretto by Ludwik Adam Dmuszewski. Wydanie faksymilowe / Facsimile Edition. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019 (= Monumenta Musicae in Polonia).

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-09


Chachulski, J. (2021). Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale / The Supposed Miracle or Cracovians and highlanders, wyd. Adam Tomasz Kukla, Kraków 2019. Muzyka, 66(2), 188-193. https://doi.org/10.36744/m.914

Jakub Chachulski 
Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8972-1490Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.