Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale / The Supposed Miracle or Cracovians and highlanders, wyd. Adam Tomasz Kukla, Kraków 2019

Jakub Chachulski


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8972-1490

Abstrakt

Recenzja edycji krytycznej: Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale / The Supposed Miracle or Cracovians and highlanders, wyd. Adam Tomasz Kukla, Kraków 2019


Słowa kluczowe:

Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, opera, muzyka polska, muzyka XIX wieku

Chachulski, Jakub. „Opera komiczna – komedioopera – melodramat. O gatunkach muzyki scenicznej w twórczości Józefa Elsnera”.W: Długi wiek XIX w muzyce: pytania – problemy – interpretacje, red. Małgorzata Sułek i Grzegorz Zieziula, 19–24. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Sztuki PAN, 2020.
  Google Scholar

Dąbrowski, Stanisław, Straus, Stefan, wyd. Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. Wrocław: Ossolineum, 1956 (= Biblioteka Narodowa).
  Google Scholar

Got, Jerzy. Na wyspie Guaxary: Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789–1799. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971.
  Google Scholar

Klimowicz, Mieczysław, wyd. Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale,. Wrocław: Ossolineum 2005
  Google Scholar

Klimowicz, Mieczysław. Wstęp do: Wojciech Bogusławski, Cud albo Krakowiaki i Górale, oprac. Mieczysław Klimowicz, I-CXV. Wrocław: Ossolineum 2005.
  Google Scholar

Zieziula, Grzegorz, wyd. Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki, opera w dwóch aktach / opera in two acts, libretto / libretto by Ludwik Adam Dmuszewski. Wydanie faksymilowe / Facsimile Edition. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019 (= Monumenta Musicae in Polonia).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-08-09

Cited By / Share

Chachulski, J. (2021). Jan Stefani, Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale / The Supposed Miracle or Cracovians and highlanders, wyd. Adam Tomasz Kukla, Kraków 2019. Muzyka, 66(2), 188–193. https://doi.org/10.36744/m.914

Autorzy

Jakub Chachulski 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-8972-1490

Statystyki

Abstract views: 176
PDF downloads: 138


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Jakub Chachulski

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.