Tom 70 Nr 4 (2021): Historiografia teatru i performansu (według koncepcji Michala Kobialki)
OD REDAKCJI

7
opublikowano: 2021-12-21
Historiografia teatru i performansu

Michal Kobialka
11-24
opublikowano: 2021-12-20
Prezentacje

Dorota Jarząbek-Wasyl
185-194
opublikowano: 2021-12-20
Magdalena Rewerenda
195-204
opublikowano: 2021-12-20