Left Ruins in Ethiopia: Imagining Otherwise Amid Necroepistemic Historiography

Surafel Wondimu Abebe

The Africa Institute of Sharjah

Abstrakt

W artykule wykorzystano pojęcie nekroepistemologii, aby opisać proces zabijania Innego przez neoliberalną historiografię w Etiopii. Odwołując się do dialektyki negatywnej Frantza Fanona, autor poddaje krytyce ahistoryczny i zdematerializowany przedmiot badań oraz uniwersalizację historii praktykowaną w oficjalnej etiopskiej historiografii, która posługuje się absolutyzującą koncepcją czasu, przestrzeni i materii. Celem krytyki jest ujawnienie metod stosowanych przez tę historiografię, by marginalizować aktualne kwestie społeczne i odrzucać nowe wyobraźnie jako dzieło globalno-lokalnej lewicy. Szukając przeciwwagi dla tej praktyki, autor powraca do etiopskiej rewolucji socjalistycznej z 1974 i do inscenizacji etiopskiego socjalizmu jako krytycznej transnarodowej refleksji nad podejściem do człowieczeństwa w tym kraju. Jednocześnie, przyglądając się codziennym zmaganiom aktorek zarówno w przestrzeni imperialnej, jak i rewolucyjnej, przypomina, że praktyka rewolucyjna, która niosła nową wizję człowieka jako istoty społecznej, zakończyła się naznaczeniem ciał performerek jako niebezpiecznych dla ruchu socjalistycznego. Esej ukazuje współpracę i walkę aktorek z męskim rewolucjonistą, kończy się zaś wezwaniem do odpowiedzi na obecną sytuację nekroepistemiczną, aby zwrócić uwagę na bezbronnych ludzi, którzy umierają w Etiopii tu i teraz.

Słowa kluczowe:

nekroepistemologia, historiografia, neoliberalizm, wyobraźnia, nowe człowieczeństwo, gender, seksualność

Abegaz, Berhanu. “Political Parties in Business: Rent Seekers, Developmentalists, or Both?” Journal of Development Studies 49, no. 11 (2013): 1467–1483.
DOI: https://doi.org/10.1080/00220388.2013.822070   Google Scholar

Adane, Nigist. Setoch ena YeHibreteseb Edget. Addis Ababa: International Publishers, 1976.
  Google Scholar

Adhana, Adhana Haile. “Mutation of Statehood and Contemporary Politics.” In Ethiopia in Change: Peasantry, Nationalism, and Democracy, edited by Abebe Zegeye and Siegfried Pausewang, 12–29. New York: British Academic Press, 1994.
  Google Scholar

Ahmed, Abiy. Medemer. Addis Ababa: n.p., 2019.
  Google Scholar

Ahmed, Abiy. YeMedemer Menged. Addis Ababa: n.p., 2021.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. “On the Concept of History.” Translated by Harry Zohn. In Selected Writings, vol. 4: 1938–1940, edited by Howard Eiland and Michael W. Jennings. Cambridge, MA: The Harvard University Press, 2003.
  Google Scholar

Bogues, Anthony. “Imagination, Politics, and Utopia: Confronting the Present.” Boundary 2 33, no. 3 (2006): 151–159.
DOI: https://doi.org/10.1215/01903659-2006-020   Google Scholar

Eshete, Andreas. “Modernity: Its Title to Uniqueness and Its Advent in Ethiopia.” Northeast African Studies 13, no. 1 (2013): 1–17.
DOI: https://doi.org/10.1353/nas.2013.0004   Google Scholar

Fanon, Frantz. Black Skin, White Masks. Translated by Charles Lam Markmann. London: Pluto Press, 1952.
  Google Scholar

Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Translated by Richard Philcox. New York: Grove Press, 1963.
  Google Scholar

Fukuyama, Francis. Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. New York: Farar, Straus and Giroux, 2018.
  Google Scholar

Fukuyama, Francis. Keynote lecture at Democracy and the Future of Ethiopia’s Developmental State Conference, Addis Ababa, June 11, 2019. https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2020/10/Keynote-Transcript-Francis-Fukuyama.pdf.
  Google Scholar

Gabre-Medhin, Tsegaye. Ha Hu Be’Sidist Wor ena Enat Alem Tenu. Addis Ababa: Berehan ena Selam Printing Press, 1975.
  Google Scholar

Gabre-Medhin, Tsegaye. “Hibrete-Seb’awinet Be’Ethiopia Bahl.” Paper presented at The Land Holding and Development Seminar. Addis Ababa, Ethiopia, February 6, 1967.
  Google Scholar

Gabre-Medhin, Tsegaye. “Kine tebeb: Kale meteyek ke Ato Tsegaye Gebremedhin gar.” Goh 1, no. 10 (1975): 20.
  Google Scholar

Gabre-Medhin, Tsegaye. “World Dimensions of the Community of Black Peoples.” Présence Africaine, no. 123 (1982): 3–19.
DOI: https://doi.org/10.3917/presa.123.0003   Google Scholar

Hegel, George W. F. The Philosophy of History. Translated by John Sibree. Mineola, NY: Dover Publications, 2004.
  Google Scholar

Hiwet, Addis. “Analyzing the Ethiopian Revolution.” Review of African Political Economy 11, no. 30 (1984): 32–47.
DOI: https://doi.org/10.1080/03056248408703582   Google Scholar

Laketch, Dirasse. The Commoditization of Female Sexuality: Prostitution and Socio-Economic Relations in Addis Ababa, Ethiopia. New York: AMS Press, 1991.
  Google Scholar

Lefebvre, Henri. The Productions of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1974.
  Google Scholar

Lefort, René. Ethiopia: An Heretical Revolution? Translated by A. M. Berrett. London: Zed Press, 1983.
  Google Scholar

Lencho, Tumtu. “Nationalities and Class Struggle in Ethiopia.” Challenge 11, no. 2 (1971): 3–66.
  Google Scholar

Mekonnen, Walelign. “On the Question of Nationalities in Ethiopia.” Struggle 5, no. 2 (1969): 4–7.
  Google Scholar

Moller, Lars Christian. “From Histopia to Futopia: A Guide to a Successful Economic Transition in Ethiopia.” In Ethiopia in the Wake of Political Reforms, edited by Melaku Geboye Desta et al., 249–273. Los Angeles: Tsehai Publishers, 2020.
  Google Scholar

Ossome, Lyn. “In Search of the State? Neoliberalism and the Labour Question for PanAfrican Feminism.” Feminist Africa, no. 20 (2015): 6–22.
  Google Scholar

“Performers of the Haile Selassie I and Love of the Country Theatres Say They Need a Person with Mature Artistic Sensibility.” Addis Zemen, March 31, 1974.
  Google Scholar

Rahmato, Dessalegn. Agrarian Reform in Ethiopia. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies, 1984.
  Google Scholar

Ranke, Leopold von. “On Progress in History.” In The Theory and Practice of History, edited by Georg G. Iggers, 20–23. New York: Routledge, 2011.
  Google Scholar

Senghor, Léopold Sédar. “Négritude: A Humanism of the Twentieth Century.” In The African Reader: Independent Africa, edited by Wilfred Carty and Martin Kilson, 179–192. New York: Vintage Books, 1970.
  Google Scholar

Takele, Tilahun. “The National Question (‘Regionalism’) in Ethiopia.” Newsletter of the New York Chapter of Ethiopian Student Union North America 1, no. 3 (1971).
  Google Scholar

Tibebu, Teshale. “Modernity, Eurocentrism, and Radical Politics in Ethiopia, 1961–1991.” In Ethiopia in Transit: Millennial Quest for Stability and Continuity, edited by Pietro Toggia et al., 31–57. New York: Routledge, 2011.
  Google Scholar

Zewde, Bahru. The Quest for Socialist Utopia: The Ethiopian Student Movement c. 1960‒1974. Addis Ababa: Addis Ababa University Press, 2014.
  Google Scholar


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Wondimu Abebe, S. (2021) „Left Ruins in Ethiopia: Imagining Otherwise Amid Necroepistemic Historiography”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 161–182. doi: 10.36744/pt.992.

Autorzy

Surafel Wondimu Abebe 

Surafel Wondimu Abebe jest adiunktem i zajmuje się performatyką w The Africa Institute of Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie został przyjęty jako jeden z laureatów podoktoratowego programu imienia Okwui Enwezora. Był wykładowcą i zastępcą dziekana Wydziału Humanistycznego Addis Ababa University, pracował tam w Institute of Ethiopian Studies, Center for African Studies oraz College of Performing and Visual Arts. Współpracuje z centrum Visual Identities in Art and Design (VIAD) na University of Johannesburg. Angażuje się w badania historiograficzne, aby zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem tu i teraz. Pracuje nad swoim projektem książkowym, analizując metody, jakie stosują etiopskie aktorki i performerki, by przekształcić i skonstruować na nowo przestrzenie imperiów, rewolucji i neoliberalnej globalizacji.Statystyki

Abstract views: 144
PDF downloads: 175


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Surafel Wondimu Abebe

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.