Performance, Politics, and Historiography in and out of Time: American Responses to the Paris Commune

Loren Kruger

lkruger@uchicago.edu
University of Chicago (Stany Zjednoczone)

Abstrakt

Chociaż amerykańskie echa Komuny Paryskiej zostały stłumione przez narodową obsesję na punkcie wolności kosztem solidarności, to dramaty, manifestacje czy protesty, jako performatywne reakcje na społeczne niepokoje, testują granice przestrzeni publicznej i wielorakość/mnogość czasowości od 1871 do 2021 roku. Autorka tropi ślady Komuny przede wszystkim w Dniach Komuny Brechta (1949) wystawionych w 2012 na nowojorskich ulicach zajętych w 2011 przez ruch Occupy. Wykorzystuje koncepcję współczesnego Brechtowi Ernsta Blocha zakładającą, że zrozumienie historycznych rozczarowań jako podstawa działania kulturowego pozwala antycypować niepowodzenia, zachowując jednocześnie nadzieję na przyszłą rewolucję. Autorka formułuje pięć tez dotyczących polityki czasu: 1) dramaturgiczna atrakcyjność całkowitej przerwy skrywa napięcie między stopniową ewolucją a nagłym wydarzeniem, które rozrywa długą perspektywę historii (Badiou); 2) historiografia, czyli narracja, która przekształca dane w poszlaki, podważa iluzję obiektywności, a tym samym rozróżnienie między przeprowadzoną w porę interwencją a niewczesną ingerencją w ustalony porządek (Nietzsche); 3) ana-chronologia, logika niewczesności, odczytuje współczesność jako współistnienie wydarzeń i podmiotów w różnych czasach i miejscach (Barthes); 4) przypominanie historii wymaga aktów zapominania, które rozsadzają ograniczenia przeszłości, by sprostać wymaganiom teraźniejszości (Renan, Nietzsche); 5) polityka czasu zawiera również politykę miejsca, a zatem wymaga zarówno analizy wielu czasowości spiętrzonych w jednym miejscu, jak i aktów politycznych oraz działań w różnych miejscach.


Słowa kluczowe:

anachronizm i ana-chronologia, Bertolt Brecht, Ernst Bloch, Komuna Paryska, współczesność, Haymarket, ruch Occupy, performans

Abidor, Mitchell, ed. Communards: The Story of the Paris Commune of 1871 as Told by Those who Fought for It. New York: Erythmos Press, 2010. https://www.marxists.org/admin/books/communards/index.htm.
  Google Scholar

Badiou, Alain. L’être et l’événement. Paris: Seuil, 1988.
  Google Scholar

Badiou, Alain. Being and Event. Translated by Oliver Feltham. London: Continuum, 2005.
  Google Scholar

Badiou, Alain. Le réveil de l’histoire. Paris: Nouvelles Editions, 2011.
  Google Scholar

Badiou, Alain. The Rebirth of History. Translated by Gregory Elliot. London: Verso, 2012.
  Google Scholar

Barnett, David. History of the Berliner Ensemble. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107446540   Google Scholar

Barthes, Roland. Comment vivre ensemble: Cours et séminaires au Collège de France (1976–1977). Paris: Seuil, 2002.
DOI: https://doi.org/10.4000/leportique.673   Google Scholar

Barthes, Roland. How to Live Together: Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces. Translated by Kate Briggs. New York: Columbia University Press, 2013.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. “Eduard Fuchs: der Sammler und der Historiker” [1937]. In Gesammelte Schriften, vol. 2: Aufsätze, Essays, Vorträge, edited by Rolf Tiedemann, 465–505. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. “Eduard Fuchs: Collector and Historian.” Translated by Knut Tarnowski. In The Essential Frankfurt School Reader, edited by Andrew Arato and Eike Gebhardt, 225–253. New York: Continuum, 1982.
  Google Scholar

Bloch, Ernst. Gespräche mit Ernst Bloch. Edited by Rainer Traub and Harald Wieser. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975.
  Google Scholar

Bloch, Ernst. Das Prinzip Hoffnung. 3 vols. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.
  Google Scholar

Bloch, Ernst. The Principle of Hope. 3 vols. Translated by Neville Plaice et al. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
  Google Scholar

Bloch, Ernst. Verfremdungen I. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1962.
  Google Scholar

Bloch, Ernst. Literary Essays. Translated by Andrew Joron et al. Stanford: Stanford University Press, 1998.
  Google Scholar

Bloch, Ernst. The Utopian Function of Art and Literature: Selected Essays. Edited and translated by Jack Zipes. Cambridge, MA: MIT Press, 1988.
  Google Scholar

Brecht, Bertolt. Brecht on Theatre. Revised edition. Edited by Tom Kuhn et al. Translated by Steve Giles et al. London: Bloomsbury, 2014.
  Google Scholar

Brecht, Bertolt. “The Days of the Commune.” In Plays, translated by Tom Kuhn et al., vol. 8, 53–126, 225–237. London: Methuen, 2003.
  Google Scholar

Brecht, Bertolt. Werke: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe (BFA). 30 vols. Edited by Werner Hecht et al. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998–2000.
  Google Scholar

Carr, E[dward] H[allett]. What Is History? New York: Random House, 1961.
  Google Scholar

Chenoweth, Erica. Civil Resistance: What Everyone Needs to Know. New York: Oxford University Press, 2021.
  Google Scholar

Engels, Friedrich. Introduction to Marx, On the Paris Commune, 21–34.
  Google Scholar

Fischer, Gerhard. The Paris Commune on the Stage: Vallès, Grieg, Brecht, Adamov. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1981.
  Google Scholar

Foner, Philip Sheldon, ed. Autobiographies of the Haymarket Martyrs. New York: Monad, 1969.
  Google Scholar

Godineau, Laure. La Commune de Paris par ceux qui l’ont vécue. Paris: Parigramme, 2010.
  Google Scholar

Graeber, David. Afterword. In We Are the Many: Reflections on Movement Strategy from Occupation to Liberation, edited by Kate Khatib et al., 425–435. Oakland: AK Press, 2012.
  Google Scholar

Graeber, David. Debt: The First 5,000 Years. New York: Melville House, 2011
  Google Scholar

Gramsci, Antonio. Lettere del carcere. Torino: Einaudi, 1971.
  Google Scholar

Gramsci, Antonio. Letters from Prison. 2 vols. Translated by Raymond Rosenthal. Edited by Frank Rosengarten. New York: Columbia University Press, 1994.
  Google Scholar

Grieg, Nordahl. “Die Niederlage” [The Defeat]. Translated by Margarete Steffin. Das Wort 3, no. 1: 49–66; no. 3: 50–74; no.4 (1938): 56–81.
  Google Scholar

Katz, Philip M. From Appomattox to Montmartre: Americans and the Paris Commune. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1998.
  Google Scholar

Khatib, Kate et al. We Are Many: Reflections on Movement Strategy from Occupation to Liberation. Oakland: AK Press, 2012
  Google Scholar

Kruger, Loren. “Brecht: Our Contemporary? (Un)timely Translation and the Politics of Transmission.” Theatre Journal 68 (2016): 299–309. https://doi.org/10.1353/tj.2016.0068.
DOI: https://doi.org/10.1353/tj.2016.0068   Google Scholar

Kruger, Loren. “Cold Chicago: Uncivil Modernity, Urban Form, and Performance in the Upstart City.” The Drama Review 53, no. 3 (2009): 10–33.
DOI: https://doi.org/10.1162/dram.2009.53.3.10   Google Scholar

Kruger, Loren. “Literary? Public? Proletarian: Öffentlichkeit and Erfahrung among the Haymarket Martyrs.” Telos 159 (2012): 65–77. https://doi.org/10.3817/0612159065.
DOI: https://doi.org/10.3817/0612159065   Google Scholar

Kruger, Loren. “‘What Time is this Place?’ Continuity, Conflict, and the Right to the City: Lessons from Haymarket Square.” In The Politics of Space: Theatre and Topology, edited by Erika Fischer-Lichte and Benjamin Wihstutz, 46–65. London: Routledge, 2013.
  Google Scholar

Lefebvre, Henri. La proclamation de la Commune. Paris: Gallimard, 1965.
  Google Scholar

Lenin [Vladimir Ilyich Ulyanov]. “On the Paris Commune” [1911]. The Militant 5, no. 12 (1932): 1–2. https://www.marxists.org/history/etol/newspape/themilitant/1932/no12/lenin.htm.
  Google Scholar

Lynch, Kevin. What Time Is This Place? Cambridge, MA: MIT Press, 1972.
  Google Scholar

Mahler, Kathrin Walther. “Wir müssen den 9. Oktober feiern.” Die Zeit, October 3, 2020: https://www.zeit.de/kultur/2019-10/deutsche-wiedervereinigung-jubilaeum-friedlicherevolution-ddr-brd.
  Google Scholar

Marx, Karl. “Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte” [1850]. In Marx-Engels-Gesamtausgabe: MEGA, vol. 1, bk. 11, 96–189. Berlin: Dietz, 1985. https://doi.org/10.1515/9783050076058.
DOI: https://doi.org/10.1515/9783050076058   Google Scholar

Marx, Karl. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. New York: International Publishers, 1971.
  Google Scholar

Marx, Karl, and Friedrich Engels. Manifest der kommunistischen Partei. Stuttgart: Reclam, 1999 [1848].
  Google Scholar

Marx, Karl. Manifesto of the Communist Party. Translated by Samuel Moore. London: Verso, 1998 [1888].
  Google Scholar

Marx, Karl. On the Paris Commune. Moscow: Progress Publishers, 1976 [1871].
  Google Scholar

Michel, Louise. La Commune. Paris: Stock, 1971 [1898].
  Google Scholar

Nietzsche, Friedrich. Unzeitgemäße Betrachtungen. Frankfurt: Insel, 1981 [1874].
  Google Scholar

Nietzsche, Friedrich. On the Advantage and Disadvantage of History for Life. Translated by Peter Preuss. Indianapolis: Hackett, 1980.
  Google Scholar

Pottier, Eugène. Ouvrier, Poète, Communard: Oeuvres complètes. Edited by Pierre Brochon. Paris: Maspero, 1966.
  Google Scholar

Preuß, Joachim. Theater im ost-/westpolitischen Umfeld: Nahtstelle Berlin 1945–1961. München: Iudicium, 2004.
  Google Scholar

Renan, Ernest. Qu'est-ce qu’une nation? Edited by Raoul Girardot. Paris: Imprimerie nationale, 1996.
  Google Scholar

Renan, Ernest. What Is a Nation? Translated by Martin Thom. In Nation and Narration, edited by Homi K. Bhabha. London: Routledge, 1990.
  Google Scholar

Rey, Claudine, Annie Gayat, and Sylvie Pepino. Petit dictionnaire des femmes de la Commune de Paris 1871: Les oubliées de l’histoire. Paris: Le bruit des autres, 2013.
  Google Scholar

Richardson, Helen Cox. How the South Won the Civil War: Oligarchy, Democracy, and the Fight for the Soul of America. New York: Oxford University Press, 2020.
  Google Scholar

Ross, Kristin. Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris Commune. London: Verso, 2015.
  Google Scholar

Rougerie, Jacques. Paris libre 1871. 2nd edition. Paris: Seuil, 2004.
  Google Scholar

Rougerie, Jacques. La Commune de 1871. 5th edition. Paris: Presses universitaires, 2014.
DOI: https://doi.org/10.3917/puf.rouge.2014.01   Google Scholar

Shafer, David. The Paris Commune. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-137-08269-5   Google Scholar

Sharp, Gene. Sharp’s Dictionary of Power and Struggle: The Language of Civil Resistance in Conflicts. New York: Oxford University Press, 2012.
  Google Scholar

Smithsonian Institution. Songs of the Spanish Civil War. CD. Washington, DC: Smithsonian Folkways, 2002.
  Google Scholar

Taylor, Astra, and the Debt Collective. Can’t Pay, Won’t Pay: The Case for Economic Disobedience and Debt Abolition. Chicago: Haymarket Books, 2020.
  Google Scholar

Weber, Max. “Wissenschaft als Beruf.” In Gesamtausgabe, edited by Horst Beier et al.,vol. I/17, 71–105. Tübingen: Mohr, 1992.
  Google Scholar

Weber, Max. Science as Vocation. Translated by Michael John. London: Unwin, 1989.
  Google Scholar

Writers for the 99%. Occupy Wall Street: The Inside Story of an Action that Changed America. Chicago: Haymarket Books, 2012.
  Google Scholar


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Kruger, L. (2021) „Performance, Politics, and Historiography in and out of Time: American Responses to the Paris Commune”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 79–100. doi: 10.36744/pt.983.

Autorzy

Loren Kruger 
lkruger@uchicago.edu
University of Chicago Stany Zjednoczone

Loren Kruger jest profesorką, wykłada literaturę porównawczą i angielską oraz wiedzę o teatrze i performansie na Chicago University. Jej zainteresowania naukowe obejmują: studia nad współczesnym teatrem w Europie, Afryce i Amerykach, studia nad teatrem, prozą i graficznymi narracjami w Afryce Południowej (w językach afrikaans, zulu i angielskim), a także teorię krytyczną, zwłaszcza marksistowską i materialistyczną oraz postkolonialną. Jest autorką i tłumaczką wielu książek i artykułów. W kontekteście publikowanego tu artykułu najważniejsze to: Post-Imperial Brecht: Politics and Performance, East and South (2014), książka nagrodzona Scaglione Prize for Comparative Literature przyznaną przez Modern Language Association, The National Stage: Theatre and Cultural Legitimation in England, France, and America (1992), a także artykuły w czasopismach The Brecht Yearbook, Comparative Drama, Rethinking Marxism, Theater, Theater der Zeit, Theatre Journal and Theatre Research International. Była również redaktorką gościnną edycji specjalnych Theatre Journal and Theatre Research International.Statystyki

Abstract views: 187
PDF downloads: 132


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Loren Kruger

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.