What Space Is This Time? Historiography in the Space of History

Rosemarie K. Bank

Kent State University

Abstrakt

Poprzez pytanie zawarte w tytule artykuł analizuje napięcie między inercją a zmianą w badaniach nad historią kultury. Inercja w tym kontekście nie oznacza bezczynności czy bezwładności (czyli braku aktywnych właściwości), ale strukturalne ograniczenia, które ujawniają się, gdy kwestionowane są kody, formy, praktyki, role itp. Jakie rodzaje i formy społecznokulturowej wiedzy, wartości lub struktur są pielęgnowane, rozwijane, a jakie porzucane na różnych obszarach geograficznych i w całej historii systemu społecznego? Inercja i zmiana jako strategie historiograficzne umożliwiają rezygnację z myślenia w kategoriach istoty i marginesu oraz związanych z nimi binarnych opozycji opartych na różnicy i inności, by skupić się na dynamice, która wpływa na podtrzymanie niektórych systemów i struktur społecznych w celu zachowania energii oraz na porzucanie bądź wprowadzanie innych. W procesie badania przestrzeni w czasie historiograficznym autorka czerpie historyczne przykłady z podejmowanych przez uczonych i performerów w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku prób inscenizowania „amerykańskich” historii, które przechowywały, odrzucały i tworzyły przeszłe i współczesne przestrzenie historyczne: wizja Ancient Society Lewisa Henry’ego Morgana (1877), Columbian Exposition z 1893 roku i Dziki Zachód Buffalo Billa.

Słowa kluczowe:

historiografia, Lewis Henry Morgan, Dziki Zachód Buffalo Billa, inercja i zmiana, Henri Lefebvre, katastrofa, Columbian Exposition, trzęsienie ziemi

Badiou, Alain. Being and Event. Translated by Oliver Feltham. London: Continuum, 2005.
  Google Scholar

Bank, Rosemarie K. “Friedrich Engels, Lewis Henry Morgan, Capitalism, and Theatre Making in Nineteenth-Century America.” In To Have or Have Not: Essays on Commerce and Capital in Modernist Theatre, edited by James Fisher, 45–65. Jefferson: McFarland and Co., 2011.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. Selected Writings. Vol. 4: 1938–1940. Edited by Howard Eiland and Michael W. Jennings. Translated by Edmund Jephcott. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2006.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. “Theses on the Philosophy of History.” In Illuminations: Essays and Reflections, edited by Hannah Arendt, translated by Harry Zohn, 253–264. New York: Schocken Books, 1968.
  Google Scholar

Bhabha, Homi. “Interview with Bhabha on the Third Space.” In Identity, Community, and Difference, edited by John Rutherford, 207–221. London: Lawrence and Wishart, 1990.
  Google Scholar

Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Translated by Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507   Google Scholar

Certeau, Michel de. The Practice of Everyday Life. Translated by Steven Rendall. Berkeley: University of California Press, 1984.
  Google Scholar

Certeau, Michel de. The Writing of History. Translated by Tom Conley. New York: Columbia University Press, 1988.
  Google Scholar

Deloria, Philip J. Playing Indian. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
  Google Scholar

Dodgshon, Robert A. Society in Time and Space: A Geographical Perspective on Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
  Google Scholar

Engels, Friedrich. The Origin of the Family, Private Property, and the State, in Light of the Researches of Lewis Henry Morgan. Edited by Eleanor Burke Leacock. Translated by Alee West. New York: International Publishers, 1972.
  Google Scholar

Fabian, Johannes. Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object. New York: Columbia University Press, 1983.
  Google Scholar

Jameson, Fredric. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. London: Verso, 1991.
DOI: https://doi.org/10.1215/9780822378419   Google Scholar

Kasson, Joy S. Buffalo Bill’s Wild West: Celebrity, Memory, and Popular History. New York: Hill and Wang, 2000.
  Google Scholar

Kruger, Loren. “What Time is This Place? Continuity, Conflict, and the Right to the City: Lessons from Haymarket Square.” In Performance and the Politics of Space: Theatre and Topology, edited by Erika Fischer-Lichte and Benjamin Wihstutz, 46–65. New York: Routledge, 2013.
  Google Scholar

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Translated by David Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.
  Google Scholar

Lynch, Kevin. What Time Is This Place? Cambridge, MA: MIT Press, 1972.
  Google Scholar

Mark, Joan. Four Anthropologists: An American Science in Its Early Years. New York: Science History Publisher, 1980.
  Google Scholar

Morgan, Lewis Henry. Ancient Society; or, Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. Edited by Leslie A. White. Cambridge, MA: Belknap Press, 1964.
  Google Scholar

Moses, Daniel Nash. The Promise of Progress: The Life and Work of Lewis Henry Morgan. Columbia: University of Missouri Press, 2009.
  Google Scholar

Moses, L. G. Wild West Shows and the Images of American Indians, 1883–1933. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1996.
  Google Scholar

Murdock, Frank. Davy Crockett; or, Be Sure You’re Right Then Go Ahead. In America’s Lost Plays. Vol. 4. Edited by Isaac Goldberg and Hubert Heffner. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1940.
  Google Scholar

Paulding, James Kirke. The Lion of the West; or, The Kentuckian. Edited by James N. Tidwell. Stanford: Stanford University Press, 1954.
  Google Scholar

Russell, Don. The Lives and Legends of Buffalo Bill. Norman: University of Oklahoma Press, 1960.
  Google Scholar

Soja, Edward W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. New York: Verso, 1989.
  Google Scholar

Stocking, George W. Victorian Anthropology. New York: Free Press, 1989.
  Google Scholar

Turner, Frederick Jackson. “The Significance of the Frontier in American History.” In Annual Report of the American Historical Association for the Year 1893, 197–227. Washington: Government Printing Office, 1894.
  Google Scholar

Warren, Louis S. Buffalo Bill’s America: William Cody and the Wild West Show. New York: Alfred A. Knopf, 2005.
  Google Scholar


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Bank, R. K. . (2021) „What Space Is This Time? Historiography in the Space of History”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 25–40. doi: 10.36744/pt.980.

Autorzy

Rosemarie K. Bank 

Rosemarie K. Bank jest emerytowaną profesorką Kent State University (USA), członkinią College of Fellows of the American Theatre oraz Mid-America Theatre Conference. W latach 2000–2003 była redaktorką naczelną “Theatre Survey”, obecnie jest członkinią rad naukowych wielu czasopism i serii naukowych. Publikowała w wielu czasopismach: Theatre Journal, Nineteenth-Century Theatre, Theatre History Studies, Essays in Theatre, Theatre Research International, Modern Drama, Journal of Dramatic Theory and Criticism, New England Theatre Journal, The American Stage, a także tomach zbiorowych: Feminist Rereadings of Modern American Drama (1989), Critical Theory and Performance (oba wydania), Of Borders and Thresholds: Theatre History, Practice, and Theory (1999), Women in American Theatre (2005), Performing America (2001), Interrogating America through Theatre and Performance (2007), To Have or Have Not: Essays on Commerce and Capital in Modernist Theatre (2011), Public Theatres and Theatre Publics (2012), Working in the Wings: New Perspectives on Theatre History and Labor (2015), Theatre History and Historiography: Ethics, Evidence and Truth (2015), and The Methuen Drama Handbook Of Theatre History And Historiography (2020). Jest autorką monografii Theatre Culture in America, 1825–1860 (1997), współredagowała (z Michałem Kobiałką) Theatre/Performance Historiography: Time, Space, Matter (2015), a obecnie pracuje nad Staging the Native, 1792–1892Statystyki

Abstract views: 117
PDF downloads: 92


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Rosemarie K. Bank

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.