Unisono

Dorota Jarząbek-Wasyl

Uniwersytet Jagielloński
http://orcid.org/0000-0003-3097-9830

Abstrakt

Artykuł stanowi recenzję niedawno wydanego tomu The Routledge Companion to Theatre and Performance Historiography (2021). Przedstawiając zwięzłą historię powstania publikacji, jej układ i mozaikową koncepcję, główną problematykę i metodę, autorka przybliża niektóre teksty (szczególnie interesujące dla polskiego czytelnika). Tom, jak każde monumentalne przedsięwzięcie, budzi też zastrzeżenia; te dotyczą głównie realizacji postulatu polifonicznego i odnowicielskiego podejścia do historii widowisk oraz ograniczeń krytyki instytucjonalnej (jej optyka miewa również „ślepy punkt”).

Słowa kluczowe:

historia teatru, historiografia, performatyka, Routledge

Davis, Tracy C., and Peter W. Marx, eds. The Routledge Companion to Theatre and Performance Historiography. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021.
  Google Scholar

Juszczak, Wiesław. „O wyobraźni historycznej”. W: Wędrówka do źródeł. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2009.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Jarząbek-Wasyl, D. (2021) „Unisono”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 185–194. doi: 10.36744/pt.1008.

Autorzy

Dorota Jarząbek-Wasyl 
http://orcid.org/0000-0003-3097-9830

Dorota Jarząbek-Wasyl  - dr hab., prof. UJ, pracuje w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią teatru i dramatu XIX i XX wieku, zwłaszcza procesem kreacji teatralnej, obyczajowością teatralną, sztuką aktorską oraz opisem i edycją źródeł do historii teatru. Poza kilkudziesięcioma artykułami naukowymi, wydała książki: Słowo i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu teoretycznym i historycznym (2006), Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX wieku (2016) oraz Archiwum teatru XIX wieku. Ludzie, dokumenty, historie (razem z Barbarą Maresz,  2019).Statystyki

Abstract views: 111
PDF downloads: 126


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Dorota Jarząbek-Wasyl

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.