Tom 71 Nr 2 (2022):
OD REDAKCJI

7-8
opublikowano: 2022-06-29
Historie lokalne

Historie teatru: powroty

Rozprawy i artykuły

Dorota Jarząbek-Wasyl
115-148
opublikowano: 2022-06-29
Prezentacje

Daniel W. Pratt
173-180
opublikowano: 2022-05-17
Dorota Sosnowska
181-191
opublikowano: 2022-06-29