Od redakcji

Pamiętnik Teatralny


(Polska)


Abstrakt

Omówienie zawartości "Pamiętnika Teatralnego" 2022/2.


Słowa kluczowe:

lokalne historie teatru, teatr polski 1800-1900, historia teatru polskiego, archiwum

Pamiętnik Teatralny 71, z. 2 (2021).
  Google Scholar


Opublikowane
2022-06-29

Cited By / Share

Teatralny, P. (2022) „Od redakcji”, Pamiętnik Teatralny, 71(2), s. 7–8. Dostępne na: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/1285 (Udostępniono: 18 sierpień 2022).

Autorzy

Pamiętnik Teatralny 

Polska

Statystyki

Abstract views: 62
PDF downloads: 46 PDF downloads: 3


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Pamiętnik Teatralny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.


Inne teksty tego samego autora