Od redakcji


Abstrakt

Omówienie zawartości "Pamiętnika Teatralnego" 2022/2.


Słowa kluczowe:

lokalne historie teatru, teatr polski 1800-1900, historia teatru polskiego, archiwum

Pamiętnik Teatralny 71, z. 2 (2021).
  Google Scholar


Opublikowane
2022-06-29

Cited By / Share

„Od redakcji” (2022) Pamiętnik Teatralny, 71(2), s. 7–8. Dostępne na: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/1285 (Udostępniono: 20 maj 2024).

Statystyki

Abstract views: 180
PDF downloads: 81 PDF downloads: 31


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Pamiętnik Teatralny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.