Czym jest Polska? Historia na peryferiach

recenzowany artykuł recenzyjny

Dorota Sosnowska

de.sosnowska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Polska (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6073-460X

Abstrakt

Tekst jest omówieniem książki A History of Polish Theatre (Cambridge University Press, 2022) – tomu pod redakcją Katarzyny Fazan, Michala Kobialki i Bryce’a Lease’a, który obejmuje historię polskiego teatru od epoki staropolskiej do współczesności. Na marginesie lektury autorka proponuje refleksję o konstruowanych w książce kategoriach peryferyjności i polskości, zauważając ich powiązanie z historycznym doświadczeniem transformacji ustrojowej i wyłaniającą się w jego ramach binarną opozycją Wschód–Zachód. Wydobywa także zarysowane w niektórych tekstach możliwości innego namysłu nad polskością, które warto rozwinąć i wykorzystać w dalszych badaniach nad polskim teatrem.


Słowa kluczowe:

historia polskiego teatru, historiografia, transformacja, peryferyjność

Buden, Boris. Strefa przejścia: O końcu postkomunizmu. Tłumaczenie Michał Sutowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.
  Google Scholar

Deleuze, Gilles, i Félix Guattari. Tysiąc plateau. Redakcja Joanna Bednarek. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2015.
  Google Scholar

Fischer-Lichte, Erika. „Quo Vadis? Theatre Studies at the Crossroads”. Modern Drama 44, no. 1 (2001): 52–71. https://doi.org/10.3138/md.44.1.52.
DOI: https://doi.org/10.3138/md.44.1.52   Google Scholar

Mbembe, Achille. Polityka wrogości: Nekropolityka. Tłumaczenie Katarzyna Bojarska i Urszula Kropiwiec. Kraków: Karakter, 2018.
DOI: https://doi.org/10.36854/widok/2017.17.658   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-29

Cited By / Share

Sosnowska, D. (2022) „Czym jest Polska? Historia na peryferiach”, Pamiętnik Teatralny, 71(2), s. 181–191. doi: 10.36744/pt.1222.

Autorzy

Dorota Sosnowska 
de.sosnowska@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski, Polska Polska
https://orcid.org/0000-0002-6073-460X

Dorota Sosnowska - adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Współkoordynuje prace grupy historiograficznej działającej w ramach International Federation for Theatre Research. Redaktorka pisma „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”. Prowadzi projekt badawczy finansowany przez NCN „Odmieńcy. Performanse inności w polskiej kulturze transformacji”. Autorka książki Królowe PRL. Sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości (2014). Współredaktorka tomu Robotnik. Performanse pamięci (2017), redaktorka antologii Teatr dell’arte wydanej w ramach serii Poetyka kulturowa teatru (2016). Współautorka monografii Performanse pamięci w literaturach i sztukach (2020).Statystyki

Abstract views: 128
PDF downloads: 96


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Dorota Sosnowska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.