Can Theatre Help Repair Damaged Urban Fabric? Toward a “Thick” Description of Haifa’s Wadi Salib Theatre Center

peer-reviewed arcticle

Dorit Yerushalmi

dyerush1@univ.haifa.ac.il
The University of Haifa, Israel (Izrael)

Abstrakt

Artykuł omawia funkcje teatru jako miejskiej instytucji kulturalnej w polityce, organizmie miejskim i wyobraźni przestrzennej Hajfy, „zranionego miasta” (Till, 2012) przenikniętego żydowskimi i palestyńskimi historiami. Studium przypadku dotyczy centrum teatralnego w Wadi Salib, założonego w 1983 roku w palestyńskim budynku. W wybranym przez autorkę modelu historiograficznego myślenia kluczową rolę odgrywają kryzysy, gasnące nadzieje, a nawet porażki, które ograniczają poczucie, że twórcy teatralni mogą wprowadzać zmiany, łagodzić rany wspólnoty i pobudzać krytyczny dyskurs. Autorka analizuje funkcjonowanie centrum teatralnego w trzech wymiarach przestrzennych: historycznego budynku i jego lokalizacji, przestrzeni teatralnej, a następnie zaadaptowanego  kompleksu Al-Pasha jako ruiny. Dowodzi, że działalność ośrodka odsłoniła zarówno zranioną tkankę miejską, jak i instytucjonalną niewydolność teatru – nawet częściowo finansowanego ze środków miejskich i rządowych – jako aktywnego, stabilnego i sprawczego uczestnika procesu pojednania i uzdrawiania.


Słowa kluczowe:

teatr w zaadaptowanym budynku, teatr miejski, żydowskość, palestyńskość, arabskość, teatr w Izraelu, Wadi Salib, ruiny

Aronson-Lehavi, Sharon, and Freddie Rokem. “Word and Action in Israeli Performance.” In Contesting Performance: Global Sites of Research, edited by Jon McKenzie, Heike Roms, and C. J. Wan-Ling, 222–235. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
DOI: https://doi.org/10.1057/9780230279421_14   Google Scholar

Ben-Artzi, Yossi. The Creation of the Carmel as a Segregated Jewish Residential Space in Haifa, 1918–1949. [In Hebrew]. Jerusalem: Hebrew University Magnes Press, 2004.
  Google Scholar

Ben-Artzi, Yossi. “Wadi Salib and Its Role in the Development of Haifa.” [In Hebrew]. In Requiem to Wadi Salib, curator Gershon Knispel. Haifa: Bet HaYotzer, 1989.
  Google Scholar

Ben-Zvi, Linda. “Godot in Israel.” Journal of Beckett Studies, no. 11/12 (1989): 230–234. https://www.jstor.org/stable/44783083.
  Google Scholar

Carlson, Marvin. The Haunted Stage: The Theatre as Memory Machine. Ann Arbor:University of Michigan Press, 2002.
DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.17168   Google Scholar

Carlson, Marvin. Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture. Ithaca: Cornell University Press, 1989.
  Google Scholar

Chaudhuri, Una. Staging Place: The Geography of Modern Drama. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1995.
DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.10540   Google Scholar

Fugard, Athol, John Kani, and Winston Ntshona. “The Island.” In Statements, 45–77. New York: Theatre Communications Group, 1986.
  Google Scholar

Goren, Tamir. “Biography of a Neighborhood.” [In Hebrew]. Cathedra: For the History of Eretz Israel and Its Yishuv, no. 133 (2009): 161–164. https://www.jstor.org/stable/23408345.
  Google Scholar

Harvie, Jen. Theatre and the City. London: Palgrave Macmillan, 2009.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-230-36467-7   Google Scholar

Levy, Shimon. Samuel Beckett’s Self-Referential Drama: The Three I’s. London: Palgrave Macmillan, 1990.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-10969-2   Google Scholar

McKinnie, Michael. City Stages: Theatre and Urban Space in a Global City. Toronto: University of Toronto Press, 2009.
  Google Scholar

Mitchell, W. J. T. Sacred Landscape. [In Hebrew]. Translated by Rona Cohen. Tel Aviv: Resling, 2010.
  Google Scholar

Morris, Benny. The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1949. [In Hebrew]. Tel Aviv: Am Oved Publishers, 1991.
  Google Scholar

Rotbard, Sharon. White City, Black City. [In Hebrew]. Tel Aviv: Babel, 2005.
  Google Scholar

Snir, Reuven. “Palestinian Theatre: Historical Development and Contemporary Distinctive Identity.” Contemporary Theatre Review 3, no. 2 (1995): 29–73. https://doi.org/10.1080/10486809508568338.
DOI: https://doi.org/10.1080/10486809508568338   Google Scholar

Stoler, Ann Laura. “Imperial Debris: Reflections on Ruins and Ruination.” Cultural Anthropology 23, no. 2 (2008): 191–219. https://www.jstor.org/stable/20484502.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2008.00007.x   Google Scholar

Till, Karen E. “Wounded Cities: Memory-Work and a Place-Based Ethics of Care.” Political Geography 31 (2012): 3–14. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2011.10.008.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2011.10.008   Google Scholar

Tompkins, Joanne. Unsettling Space: Contestations in Contemporary Australian Theatre. London: Palgrave Macmillan, 2006.
DOI: https://doi.org/10.1057/9780230286245   Google Scholar

Urian, Dan. The Arab in Israeli Drama and Theatre. London: Routledge, 1997.
  Google Scholar

Weiss, Yifat. Wadi Salib: A Confiscated Memory. [In Hebrew]. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishing House, 2007.
  Google Scholar


Opublikowane
2022-06-17

Cited By / Share

Yerushalmi, D. (2022) „Can Theatre Help Repair Damaged Urban Fabric? Toward a “Thick” Description of Haifa’s Wadi Salib Theatre Center”, Pamiętnik Teatralny, 71(2), s. 11–33. doi: 10.36744/pt.1128.

Autorzy

Dorit Yerushalmi 
dyerush1@univ.haifa.ac.il
The University of Haifa, Israel Izrael

Dorit Yerushalmi - PhD, wykładowczyni na Wydziale Studiów nad Teatrem i Widowiskami na Uniwersytecie w Hajfie, była kierowniczka Wydziału. Jej badania koncentrują się na historiografii teatru hebrajskiego, estetyce i aspektach ideologicznych twórczości współczesnych reżyserów izraelskich oraz teatrze w "miastach mieszanych". Jest autorką The Directors’ Stage: on Directors in the Israeli Theatre (2013) i współredaktorką tomów: Please Don’t Chase Me Away: New Studies on the Dybbuk (2009) i Habima: New Approaches to National Theatre (2017). Opublikowała też wiele artykułów naukowych w czasopismach takich jak: Journal of Modern Jewish Studies, New Theatre Quarterly, T.D.R: The Drama Review and Performance Research.Statystyki

Abstract views: 156
PDF downloads: 52


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Dorit Yerushalmi

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.