Reimagining Theatre History

book review

Daniel W. Pratt

daniel.pratt@mcgill.ca
McGill University, Kanada (Kanada)
https://orcid.org/0000-0002-5209-7049

Abstrakt

Artykuł stanowi recenzję tomu A History of Polish Theatre (Cambridge University Press, 2022). Recenzent docenia wkład autorów i redaktorów w anglojęzyczne badania dotyczące polskiego teatru i wysoko ocenia ich strategię polegającą na próbie zrozumienia przeszłości za pośrednictwem teraźniejszości. Podkreśla, że w jej rezultacie udało się stworzyć spójny, a zarazem szeroko zakrojony tematycznie zbiór artykułów. Jako nowe anglojęzyczne źródło wiedzy książka będzie cenna zarówno dla studentów, jak i czytelników zainteresowanych konkretnymi aspektami historii polskiego teatru. Opracowanie jest oryginalne, artykuły uwypuklają związki przeszłości z teraźniejszością, podkreślając znaczenie każdego okresu nie w ramach narracji akcentującej postęp, ale za pomocą Benjaminowskiej metafory konstelacji. Recenzent zauważa ponadto, że książka od początku zakłada pewną znajomość polskiego teatru, polskiej kultury i polskiej historii. Przekonuje, że w związku z tym nie zastąpi tradycyjnych historii, lecz raczej uświadomi potrzebę, by na nowo wyobrazić sobie, w jaki sposób je opowiadać.


Słowa kluczowe:

historia teatru polskiego, historiografia

Fazan, Katarzyna, Michal Kobialka, and Bryce Lease, eds. A History of Polish Theatre. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. https://doi.org/10.1017/9781108619028.
  Google Scholar

Wilmer, S. E. “Performing ‘Polishness.'” Pamiętnik Teatralny 70, no. 2 (2021): 165–169. https://doi.org/10.36744/pt.823.
  Google Scholar


Opublikowane
2022-05-17

Cited By / Share

Pratt, D. W. (2022) „Reimagining Theatre History”, Pamiętnik Teatralny, 71(2), s. 173–180. doi: 10.36744/pt.1169.

Autorzy

Daniel W. Pratt 
daniel.pratt@mcgill.ca
McGill University, Kanada Kanada
https://orcid.org/0000-0002-5209-7049

Daniel W. Pratt - adiunkt na slawistyce wydziału Languages, Literatures, and Cultures McGill University w Montrealu w Kanadzie. Pełni również funkcję redaktora w Pamiętniku Teatralnym. Zajmuje się kulturą Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza czeską, polską, rosyjską, węgierską i austriacką. Interesuje się związkami literatury, historii i filozofii.Statystyki

Abstract views: 114
PDF downloads: 66


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Daniel W. Pratt

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.