«Kołysałem się tą myślą»: Historia niezrealizowanego projektu fotograficznego Michała Chomińskiego

ENGLISH FULL TEXT ADDED 2022

Agnieszka Wanicka

agnieszka.wanicka@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-8359-1501

Abstrakt

Artykuł dotyczy niezrealizowanego projektu fotograficznego autorstwa Michała Chomińskiego (1819–1886), aktora i kronikarza Teatrów Warszawskich. Oparta na materiałach źródłowych, częściowo publikowanych w aneksie, rekonstrukcja nieopisanej dotąd historii wydania Galerii Artystów Dramatycznych Teatrów Warszawskich poszerza refleksje nad początkami polskiej historiografii teatralnej. Chomiński został ukazany jako pierwszy kolekcjoner ikonografii teatralnej, który docenił wagę fotografii jako dokumentu. Ramę metodologiczną artykułu stanowią wybrane aspekty kulturoznawczych studiów nad praktykami kolekcjonerskimi.

Instytucje finansujące

Publikacja pełnego tekstu w języku angielskim została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach modułu Research Support Module, Wydział Polonistyki UJ

Słowa kluczowe:

Michał Chomiński, dziewiętnastowieczna fotografia teatralna, historia teatru polskiego 1765–1880, emploi, Teatry Warszawskie, Konrad Brandel, kolekcjonerstwo

Got, Jerzy. „Fotograficzna dokumentacja teatru w Polsce”. Pamiętnik Teatralny 9, z. 1 (1960): 71–94.
  Google Scholar

Got, Jerzy. „Gwiazdorstwo i aktoromania w teatrze polskim XIX wieku”. Pamiętnik Teatralny 19, z. 3 (1970): 294–310.
  Google Scholar

Harasym, Zenon. Stare fotografie: Poradnik kolekcjonera. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2012.
  Google Scholar

Harasym, Zenon. Ze starego albumu. Olszanica: BOSZ, 2010.
  Google Scholar

Jackiewicz, Danuta. Fotografowie Warszawy: Karol Beyer. Warszawa: Dom Spotkań z Historią, 2012.
  Google Scholar

Jarząbek-Wasyl, Dorota. Za kulisami: Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
  Google Scholar

Krogulski, Władysław. Notatki starego aktora: Przewodnik po teatrze warszawskim XIX wieku. Wybór i opracowanie Dorota Jarząbek-Wasyl i Agnieszka Wanicka. Kraków: Universitas, 2015.
  Google Scholar

Lejko, Krystyna. Kalendarze fotograficzne z zakładu Konrada Brandla: Obraz życia Warszawy w latach 60. XIX wieku. Warszawa: Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2009.
  Google Scholar

Markowski, Michał Paweł. „Kolekcja: między autonomią a reprezentacją”. Teksty Drugie, nr 4 (1997): 89–103.
  Google Scholar

Michalik, Jan. „«Zawsze ten sam»: Estreicher i Pani Helena”. W: Helena Modrzejewska i jej przyjaciele, redakcja Alicja Kędziora i Emil Orzechowski, 279–310. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020.
DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383189.10   Google Scholar

Partyga, Ewa. Wiek XIX: Przedstawienia. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2016.
  Google Scholar

Pomian, Krzysztof. Zbieracze i osobliwości: Paryż – Wenecja XVI – XVIII wiek. Tłumaczenie Andrzej Pieńkos. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2012.
  Google Scholar

Sontag, Susan. O fotografii. Tłumaczenie Sławomir Magala. Kraków: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986.
  Google Scholar

Tańczuk, Renata. Kolekcja – pamięć – tożsamość: Studia o kolekcjonerstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
  Google Scholar

Wanicka, Agnieszka. Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868–1880. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
  Google Scholar

Wanicka, Agnieszka. „Inne spojrzenie na «epokę gwiazd»”. W: Nowe historie 1: Ustanawianie historii, redakcja Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald i Dariusz Kosiński, 157–192. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2010.
  Google Scholar

Ziętkiewicz, Marta. „Michał Chomiński i Jan Królikowski w obiektywie Konrada Brandla: Spojrzenie na polską fotografię teatralną 2. połowy XIX wieku”. Pamiętnik Teatralny 65, z. 1–2 (2016): 139–172.
  Google Scholar


Opublikowane
2021-04-07

Cited By / Share

Wanicka, A. (2021) „«Kołysałem się tą myślą»: Historia niezrealizowanego projektu fotograficznego Michała Chomińskiego”, Pamiętnik Teatralny, 70(1), s. 37–72. doi: 10.36744/pt.718.

Autorzy

Agnieszka Wanicka 
agnieszka.wanicka@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0001-8359-1501

Adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłada także w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zajmuje się historią sztuki aktorskiej i reżyserii oraz fotografią teatralną, szczególnie w XIX wieku. Autorka książki: Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868-1880 (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011).Statystyki

Abstract views: 561
PDF downloads: 49 PDF downloads: 380


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Agnieszka Wanicka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.