The Archive, the Historian, and the Relationships of Change

peer-reviewed arcticle

Claire Cochrane

c.cochrane@worc.ac.uk
University of Worcester, UK (Wielka Brytania)

Abstrakt

Archiwa powstają dzięki ludzkiej aktywności, której siłą napędową są indywidualne i/lub zbiorowe filozoficzne i ideologiczne systemy wartości i priorytety. Z tego wynika władza archiwów, powiązana zazwyczaj z kontrolą dostępu. Zbiory stale się rozwijają dzięki pozyskiwaniu kolejnych materiałów oraz wyczuleniu na zagrożenie zniszczeniem, rozpadem i utratą. Historia jest konstruowana i przekształcana dzięki relacjom między zasobami materialnymi a historykami. Autorka artykułu szerszą refleksję wyprowadza z doświadczenia w archiwum Birmingham Repertory Theatre Company, stanowiącego jeden z najważniejszych zbiorów poświęconych teatrowi regionalnemu w Wielkiej Brytanii, z którym łączą ją szczególnie intensywne relacje. Właśnie to archiwum stworzyło ją jako historyczkę teatru, najpierw w trakcie przygotowywania doktoratu, później – kolejnych publikacji. Artykuł problematyzuje również relacje między archiwum a historyczką kształtowane przez inne osoby: młodych badaczy akademickich oraz wolontariuszy-entuzjastów nieskrępowanych akademickimi ograniczeniami i wybierających materiały przemawiające do ich wyobraźni. Dzięki zainteresowaniom obu grup powstają nowe historie, z których część bezpośrednio podważa wcześniejsze założenia i priorytety, a także prowokuje nowe pytania. Jeśli kluczowe pytanie ontologiczne dotyczy natury rzeczywistości, to co jest bardziej realne – archiwum i jego zawartość, czy tworzone historie? W jaki sposób relacje powstałe w wyniku spotkań z materiałami archiwalnymi – rodzące poczucie własności lub potencjalnej utraty – funkcjonują w historiografii, w procesie tworzenia i przekształcania zapisu historycznego?


Słowa kluczowe:

archiwum teatralne, historiografia teatru, Birmingham Repertory Theatre Company

Archer, William. “A Plea for an Endowed Theatre.” Fortnightly Review 45, no. 269 (1889): 610–626.
  Google Scholar

Bank, Rosemarie K. “Ethics and Bias: Historiography and Anti-Theatrical Prejudice in Nineteenth-Century America.” In Cochrane and Robinson, Theatre History and Historiography, 48–59.
DOI: https://doi.org/10.1057/9781137457288_3   Google Scholar

Bristol, Michael, and Kathleen McLuskie. Introduction to Shakespeare and Modern Theatre: The Performance of Modernity, edited by Michael Bristol, Kathleen McLuskie and Christopher Holmes, 1–18. London: Routledge, 2001.
  Google Scholar

Carlson, Marvin. The Haunted Stage: Theatre as Memory Machine. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002.
DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.17168   Google Scholar

Cochrane, Claire. “Birmingham Rep, Youth and Community, and the Products and Possibilities of Precarity,” Research in Drama Education 22, no. 1 (2017): 36–49. https://doi.org/10.1080/13569783.2016.1263561.
DOI: https://doi.org/10.1080/13569783.2016.1263561   Google Scholar

Cochrane, Claire. The Birmingham Rep: A City’s Theatre 1962–2002. Birmingham: The Sir Barry Jackson Trust, 2003.
  Google Scholar

Cochrane, Claire. “Facing the Face of the Other: The Case of the Nia Centre.” In Cochrane and Robinson, Theatre History and Historiography, 121–143.
DOI: https://doi.org/10.1057/9781137457288_7   Google Scholar

Cochrane, Claire. “The Haunted Theatre: Birmingham Rep, Shakespeare and European Exchanges.” Cahiers Élisabéthains 96, no. 1 (2018): 75–88. https://doi.org/10.1177/0184767818774857.
DOI: https://doi.org/10.1177/0184767818774857   Google Scholar

Cochrane, Claire. Shakespeare and the Birmingham Repertory Theatre 1913–1929. London: Society for Theatre Research, 1993.
  Google Scholar

Cochrane, Claire. Twentieth Century British Theatre Industry, Art and Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139023153   Google Scholar

Cochrane, Claire, and Jo Robinson. Introduction to Cochrane and Robinson, Methuen Handbook to Theatre History, 1–20.
  Google Scholar

Cochrane, Claire, and Jo Robinson. Introduction to Cochrane and Robinson, Theatre History and Historiography, 1–29.
DOI: https://doi.org/10.1057/9781137457288_1   Google Scholar

Cochrane, Claire, and Jo Robinson, eds. The Methuen Drama Handbook to Theatre History and Historiography. London: Bloomsbury, 2019.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781350034327   Google Scholar

Cochrane, Claire, and Jo Robinson, eds. Theatre History and Historiography: Ethics, Evidence and Truth. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.
  Google Scholar

Derrida, Jacques. “Archive Fever: A Freudian Impression.” Translated by Eric Prenowitz. Diacritics 25, no. 2 (1995): 9–63. https://doi.org/10.2307/465144.
DOI: https://doi.org/10.2307/465144   Google Scholar

Dorney, Kate, and Ros Merkin. The Glory of the Garden: English Regional Theatre and the Arts Council 1984–2009. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010.
  Google Scholar

Fulbrook, Mary. Historical Theory. London: Routledge, 2002.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203450659   Google Scholar

Hubbard, Phil. City. London: Routledge, 2006.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780203392256   Google Scholar

Jacquette, Dale. Ontology. London: Routledge, 2002.
DOI: https://doi.org/10.1017/UPO9781844653386   Google Scholar

Kemp, Thomas C. Birmingham Repertory Theatre The Playhouse and the Man. 2nd edition. Birmingham: Cornish, 1948.
  Google Scholar

Matthews, Bache. A History of the Birmingham Repertory Theatre. London: Chatto and Windus, 1924.
  Google Scholar

Merkin, Ros. “Liverpool.” In The Cambridge Companion to Theatre History, edited by David Wiles and Christine Dymkowski, 91–103. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
DOI: https://doi.org/10.1017/CCO9781139019651.009   Google Scholar

Postlewait, Thomas. The Cambridge Introduction to Theatre Historiography. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
  Google Scholar

Robinson, Jo. “Becoming More Provincial? The Global and the Local in Theatre History.” New Theatre Quarterly 23, no. 3 (2007): 229–240. https://doi.org/10.1017/S0266464X07000139.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0266464X07000139   Google Scholar

Robinson, Jo. “Digital Histories, Digital Landscapes: New Possibilities of Arranging the Record.” In Cochrane and Robinson, Methuen Handbook to Theatre History, 262–273.
  Google Scholar

Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham, NC: Duke University Press, 2003.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv11smz1k   Google Scholar

Taylor, Diana. “Performance and Intangible Cultural Heritage.” In The Cambridge Companion to Performance Studies, edited by Tracy C. Davis, 91–104. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
DOI: https://doi.org/10.1017/CCOL9780521874014.007   Google Scholar

Trewin, J. C. The Birmingham Repertory Theatre 1913–1963. London: Barrie and Rockliff, 1963.
  Google Scholar


Opublikowane
2022-05-13

Cited By / Share

Cochrane, C. (2022) „The Archive, the Historian, and the Relationships of Change”, Pamiętnik Teatralny, 71(2), s. 35–54. doi: 10.36744/pt.1118.

Autorzy

Claire Cochrane 
c.cochrane@worc.ac.uk
University of Worcester, UK Wielka Brytania

Claire Cochrane - profesorka teatrologii na Uniwersytecie w Worcester w Wielkiej Brytanii, była koordynatorka IFTR Historiography Working Group oraz TaPRA History and Historiography Working Group. Zajmuje się głównie historią teatru brytyjskiego, zwłaszcza w XX wieku i w XXI wieku. Jej zainteresowania badawcze obejmują także praktyków i publiczność teatru czarnobrytyjskiego i brytyjsko-azjatyckiego, teatr amatorski oraz inscenizacje szekspirowskie. Opublikowała m.in.: Shakespeare and the Birmingham Repertory Theatre: 1913-1929 (1993), The Birmingham Rep: A City’s Theatre 1962-2002 (2003), Twentieth Century British Theatre Industry, Art and Empire (2011), współredagowała (z Jo Robinson)  Theatre History and Historiography Ethics, Evidence and Truth (Palgrave Macmillan, 2016) and The Methuen Drama Handbook of Theatre History and Historiography (Bloomsbury, 2020).Statystyki

Abstract views: 138
PDF downloads: 31


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Claire Cochrane

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.