W rytmie kół: Zapiski Heleny Modrzejewskiej z amerykańskiego tournée w 1893 roku

Dorota Jarząbek-Wasyl


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
https://orcid.org/0000-0003-3097-9830

Abstrakt

Artykuł jest analizą bieżącej edycji diariusza Heleny Modrzejewskiej, który został opatrzony komentarzami dotyczącymi samej jego treści: opisywanych przez Modrzejewską wydarzeń pierwszych sześciu tygodni 1893 roku, pojawiających się w nich postaci, ich relacji z aktorką, przedstawień i sztuk teatralnych, jak również wydawniczych losów Dziennika. Noty towarzyszące tekstowi sytuują go w kontekście nie tylko kolejnych edycji, ale również spisanych po latach pamiętników Modrzejewskiej, do których aktorka celowo nie włączyła diariusza. Publikacja jest pierwszą edycją genetyczną, kładącą szczególny nacisk na proces powstawania rękopisu, nanoszone na niego korekty tak przez samą autorkę, jak i późniejszych edytorów, oraz zmiany dokonywane przez wydawców.


Słowa kluczowe:

Helena Modrzejewska, dziennik, aktorka, historia teatru, teatr w XIX wieku

Kędziora, A. (red.) (2015). Szekspir Modrzejewskiej. Kraków
  Google Scholar

Krajlic, F. (1994). Janauschek, Francesca Romana Magdalena. In: J. Barett Litoff, J. McDonell (eds.). European Immigrant Women in the United States: A Biographical Dictionary. New York, London
  Google Scholar

Kręglewska, K. (2018). Polskie pamiętniki teatralne: Teoria – historia – teksty. Gdańsk
  Google Scholar

Kruszka, W. (1906). Historia polska w Ameryce, t. VII. Milwaukee
  Google Scholar

Lejeune, P. (2011). Le journal: genèse d’une pratique. Genesis, 32, 29-42. https://journals.openedition.org/genesis/310
DOI: https://doi.org/10.4000/genesis.310   Google Scholar

Postlewait, T. (1989). Autobiography and Theatre History. In: T. Postlewait, B. A. McConachie (eds.). Interpreting the Theatrical Past: Essays in the Historiography of Performance. Iowa City
  Google Scholar

Richards, J. (2005). Sir Henry Irving: A Victorian Actor and his World. London, New York
  Google Scholar

Suchodolska-Pini, J. (1956). Dwa amerykańskie artykuły Heleny Modrzejewskiej. Pamiętnik Teatralny, 1, 112-132
  Google Scholar

Szczublewski, J. (1977). Żywot Modrzejewskiej. Warszawa
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2019-03-31

Cited By / Share

Jarząbek-Wasyl, D. (2019) „W rytmie kół: Zapiski Heleny Modrzejewskiej z amerykańskiego tournée w 1893 roku”, Pamiętnik Teatralny, 68(1), s. 98–112. doi: 10.36744/pt.215.

Autorzy

Dorota Jarząbek-Wasyl 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polska
https://orcid.org/0000-0003-3097-9830

Statystyki

Abstract views: 257
PDF downloads: 270


Licencja

Prawa autorskie (c) 2019 Dorota Jarząbek-Wasyl

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor/ka udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor/ka wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.