Tom 68 Nr 1 (2019):Zeszyt 2019/1 poświęcony jest zagadnieniom różnorodnym, tym razem ograniczonym do teatralnych dziejów XIX i XX stulecia. Otwiera go artykuł o widowiskowych aspektach popularyzacji wiedzy w Gimnazjum/Liceum Wołyńskim w Krzemieńcu. Lotar Schreyer, artysta wszechstronny, dramaturg, ale też prozaik i malarz, ukazany został nie tyko poprzez swoje związki ze sztuką sceniczną ekspresjonizmu, ale też warte uwagi i refleksji zbieżności z teorią i praktyką Jerzego Grotowskiego. Przypominamy przedstawienia zapomniane a ważne – Mickiewiczowskie Dziady zrealizowane w Szczecinie w 1966 roku przez Jana Maciejowskiego jako dyskurs z niedawną przeszłością, ale i rzeczywistością gomułkowskiego "peerelu".

Dział osobny poświęciliśmy definitywnej, wzorcowej edycji dziennika Heleny Modrzejewskiej z jej amerykańskiego tournée w styczniu i lutym 1893. Edycja ukazuje zarówno niezwykły dokument życia i pracy aktorki, jak i jego losy wydawnicze. Konfrontuje dotychczasowe, niepełne i szczątkowe publikacje z oryginałem. Towarzyszy jej artykuł obszernie omawiający utrwaloną w zapiskach dziennika artystyczną podróż.

W nawiązaniu do zeszytu poświęconego stuleciu odzyskania niepodległości prezentujemy niepublikowane dotąd wspomnienia Andrzeja Pronaszki z obrony Lwowa w 1918. Historię wykonania przez Henryka Siemiradzkiego kurtyny dla Teatru Miejskiego w Krakowie uzupełniają odnalezione listy do Konrada Wentzla.

 

„Pamiętnik Teatralny” LXVIII zeszyt 1 (269) redagowali:
Jarosław Komorowski (redaktor naczelny), Anna Chojnacka, Patryk Kencki (sekretarz redakcji), Agnieszka Koecher-Hensel, Emilia Olechnowicz
Skład i łamanie: Katarzyna Płońska
Przekład streszczeń na język angielski: Piotr Szymor

 


Rozprawy i artykuły

Günter Berghaus
22-37
opublikowano: 2019-03-31
Maria Makaruk
38-54
opublikowano: 2019-03-31
Helena Modrzejewska

Dorota Jarząbek-Wasyl, Alicja Kędziora , Emil Orzechowski
55-89
opublikowano: 2019-03-31
Alicja Kędziora, Emil Orzechowski
90-97
opublikowano: 2019-03-31
Materiały

Mariola Szydłowska, Monika Chudzikowska
120-146
opublikowano: 2019-03-31