Dinosaurs, Racial Anxiety, and Curatorial Intervention: Whiteness and Performative Historiography in the Museum

Scott Magelssen

University of Washington
https://orcid.org/0000-0002-2622-1181

Abstrakt

Esej dowodzi, że inscenizowane spotkania zwiedzających wystawy z dioramicznymi ekspozycjami skamieniałości dinozaurów w muzeach nauki i historii naturalnej zostały zaprojektowane tak, by wyzyskać i performatywnie urzeczywistnić lęk białych przed egzotycznym Innym. Wykorzystywano w tym celu te same koncepcje – zwłaszcza podtrzymywaną przez ostatnie stulecia ideę przetrwania najsilniejszych – za pomocą których reprezentuje się inne historyczne zagrożenia bezpieczeństwa i czystości białych, symbolizowane przez prymitywnych „dzikich" z amerykańskiego zachodu, Afryki Subsaharyjskiej, Amazonii i innych dziewiczych pustkowi. Dinozaury jako inni stały się w kulturze popularnej substytutem białych lęków i niepokojów związanych z urasowionym Innym. Autor bada wczesne dioramiczne ekspozycje dinozaurów w nowojorskim American Museum of Natural History oraz obrazy przypisywane artystom takim jak Charles R. Knight, by dowieść, że historiograficzna manipulacja czasem, przestrzenią i materią, umożliwiona i uprawomocniona przez umieszczenie w centrum białego podmiotu jako protagonisty, zdefiniowała sposób, w jaki rozumiemy dinozaury i ustrukturyzowała naszą relację z nimi jako obiektami (pre)historycznymi. Odsłonięcie dróg, jakimi rasistowskie motywy, na przykład poczucie kruchości białych, wpłynęły na praktyki historiograficzne w ekspozycjach dinozaurów, otwiera możliwość analizy roli rasistowskich ideologii w formowaniu się nowoczesności, która określa nasze metody badań naukowych.

Słowa kluczowe:

dinozaury, muzea, historiografia, niepewność białych, biała rasa jako rama widzenia, Henry Fairfield Osborn, Charles R. Knight

Agamben, Giorgio. Infancy and History: The Destruction of Experience. Translated by Liz Heron. London: Verso, 1993.
  Google Scholar

Bakhtin, Mikhail. The Dialogical Imagination: Four Essays. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981.
  Google Scholar

Barbour, Erwin. “Notes on the Paleontological Laboratory of the United States Geological Survey under Professor Marsh.” American Naturalist 24, no. 280 (1890): 388–397.
DOI: https://doi.org/10.1086/275121   Google Scholar

Bonilla-Silva, Eduardo. Racism Without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States. New York: Rowman & Littlefield, 2006.
  Google Scholar

Certeau, Michel de. The Writing of History. Translated by Tom Conley. New York: Columbia University Press, 1981.
  Google Scholar

Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. What Is Philosophy? Translated by Hugh Tomlinson and Graham Burchell. New York: Columbia University Press, 1994.
  Google Scholar

Feagin, Joe R. The White Racial Frame: Centuries of Racial Framing and Counter Framing. New York: Routledge, 2020.
DOI: https://doi.org/10.4324/9780429353246   Google Scholar

Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge. Translated by A. M. Sheridan Smith. New York: Pantheon, 1972.
  Google Scholar

Geertz, Clifford. “Religion as a Cultural System.” In Anthropological Approaches to the Study of Religion, edited by Michael Banton. London: Travistock, 1973.
  Google Scholar

Haraway, Donna J. Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science. New York: Routledge, 1989.
  Google Scholar

Kibbins, Gary. “Be Nice or Die: Dinosaur and the Evolutionary Imperative.” Journal of American and Comparative Cultures 25, no. 3/4 (2002): 298–304.
DOI: https://doi.org/10.1111/1542-734X.00043   Google Scholar

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley: University of California Press, 1998.
  Google Scholar

Kobialka, Michal. Further on, Nothing: Tadeusz Kantor’s Theatre. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009.
  Google Scholar

Kobialka, Michal. This Is My Body: Representational Practice of the Early Middle Ages. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.
DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.16103   Google Scholar

May, Theresa J. “Beyond Bambi: Toward a Dangerous Ecocriticism in Theatre Studies.” Theatre Topics 17, no. 2 (2007): 95–110. https://doi.org/10.1353/tt.2008.0001.
DOI: https://doi.org/10.1353/tt.2008.0001   Google Scholar

Mitchell, W. J. T. The Last Dinosaur Book: The Life and Times of a Cultural Icon. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
  Google Scholar

Moos, Dan. Outside America: Race, Ethnicity, and The Role of the American West in National Belonging. Hanover, NH: University Press of New England, 2005.
  Google Scholar

Nash, Dustin. “Fossilized Jews and Witnessing Dinosaurs at the Creation Museum: Public Remembering and Forgetting at a Young Earth Creationist ‘Memory Place.’ ” Studies in Christian-Jewish Relations 14, no. 1 (2019): 1–25. https://doi.org/10.6017/scjr.v14i1.11027.
DOI: https://doi.org/10.6017/scjr.v14i1.11027   Google Scholar

Noble, Brian. Articulating Dinosaurs: A Political Anthropology. Toronto: University of Toronto Press, 2016.
DOI: https://doi.org/10.3138/9781442621312   Google Scholar

Rainger, Ronald. An Agenda for Antiquity: Henry Fairfield Osborn and Vertebrate Paleontology at the American Museum of Natural History, 1890–1935. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2004.
  Google Scholar

Regal, Brian. Henry Fairfield Osborn: Race and the Search for the Origins of Man. Aldershot: Ashgate, 2002.
DOI: https://doi.org/10.1038/npg.els.0003563   Google Scholar

Rieppel, Lukas. Assembling the Dinosaur: Fossil Hunters, Tycoons, and the Making of a Spectacle. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019.
DOI: https://doi.org/10.4159/9780674240339   Google Scholar

Reippel, Lukas. “Bringing Dinosaurs Back to Life: Exhibiting Prehistory at the American Museum of Natural History.” Isis 103, no. 3 (2012): 460–490. https://doi.org/10.1086/667969.
DOI: https://doi.org/10.1086/667969   Google Scholar

Rieppel, Lukas. “How Dinosaurs Became Tyrants of the Prehistoric.” Environmental History 25, no. 4 (2020): 774–787.
DOI: https://doi.org/10.1093/envhis/emaa029   Google Scholar

Slotkin, Richard. The Fatal Environment: the Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800–1890. Norman: University of Oklahoma Press, 1985.
  Google Scholar

Slotkin, Richard. Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth Century America. Norman: University of Oklahoma Press, 1992.
  Google Scholar

Stymeist, David H. “Myth and the Monster Cinema.” Anthropologica 51, no. 2 (2009): 395–406.
  Google Scholar

Tanner, Ron. “Terrible Lizard! The Dinosaur as Plaything.” Journal of American and Comparative Cultures 23, no. 2 (2000): 53–65. https://doi.org/10.1111/j.1542-734X.2000.2302_53.x.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1542-734X.2000.2302_53.x   Google Scholar

Turner, Frederick Jackson. “The Significance of the Frontier in American History.” In The Norton Anthology of American Literature, vol. C, 1865–1914, edited by Jeanne Campbell Reesman and Arnold Krupat, 1146–1150. New York: W. W. Norton, 2007.
  Google Scholar


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Magelssen, S. (2021) „Dinosaurs, Racial Anxiety, and Curatorial Intervention: Whiteness and Performative Historiography in the Museum”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 101–120. doi: 10.36744/pt.984.

Autorzy

Scott Magelssen 
https://orcid.org/0000-0002-2622-1181

Scott Magelssen jest profesorem oraz Donald E. Petersen Fellow w School of Drama na University of Washington, gdzie wykłada wiedzę o teatrze i performansie, pełniąc funkcję dyrektora programu Theatre History, Theory, and Criticism. Jego zainteresowania naukowe obejmują także studia muzealne. Jest autorem Simming: Participatory Performance and the Making of Meaning (2014) oraz Living History Museums: Undoing History Through Performance (2007). Jego najnowsza książka, Performing Flight: From the Barnstormers to Space Tourism, została opublikowana przez University of Michigan Press w 2020.Statystyki

Abstract views: 118
PDF downloads: 114


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Scott Magelssen

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.