Missionaries and Borderlands: «The Mission Play» and Missionary Practices in Alta California

David Melendez

melen029@umn.edu
University of Minnesota (Stany Zjednoczone)

Abstrakt

Artykuł podejmuje kluczowe pytanie tego zeszytu „Pamiętnika Teatralnego”: jak mamy myśleć o historiografii, jeśli chcemy przekroczyć dualizm, wynikający z osadzania wydarzeń w czasie i odzwierciedlania status quo. W odniesieniu do misji kalifornijskich historyczne ujęcia kolonizacji oscylują wokół binarnego myślenia o moralnym wymiarze tych przedsięwzięć: czy misje pomogły kalifornijskim Indianom, czy też im zaszkodziły. Przedstawienia teatralne, na przykład cieszące się wielkim powodzeniem na początku XX wieku misterium The Mission Play, przedstawiały taką wersję historii misji, która dowodziła słuszności pierwszej interpretacji. Jako reprezentacja dziejów misyjnej działalności sztuka wiązała instytucję misji z moralnością misjonarzy, konstruując w ten sposób fantazję i utrwalając dualistyczną perspektywę. Jednak analiza praktyk misyjnych, takich jak odmierzanie czasu za pomocą dzwonu, ujawnia, że misje były miejscem ciągłego konfliktu między tubylczą a kolonialną rzeczywistością. W praktyce relacje między misjonarzami i autochtonami wytworzyły przestrzeń, która nie była ani ściśle kolonialna, ani rdzenna, choć miała po trosze z obu jako przestrzeń pograniczna. Refleksja nad pograniczem, jako kategorią dialektyki przestrzennej, może podważyć dualizm leżący u podstaw reprezentacji dziejów misji, a zarazem unaocznić, w jaki sposób ten dualizm powstał.


Słowa kluczowe:

historiografia teatru, kalifornijscy Indianie, Alta California, Critical Mission Studies, misterium, historia Chicana/o, pogranicze

Adorno, Theodor. Negative Dialectics. Translated by E. B. Ashton. New York: Seabury Press, 1973.
  Google Scholar

Adorno, Theodor. Minima Moralia: Reflections on a Damaged Life. Translated by E. F. N. Jephcott. London: Verso, 2005.
  Google Scholar

Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. Illuminations: Essays and Reflections. Edited by Hannah Arendt. Translated by Harry Zohn. New York: Schocken Books, 1969.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. The Arcades Project. Translated by Howard Eiland and Kevin McLaughlin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
  Google Scholar

Deverell, William F. Whitewashed Adobe: The Rise of Los Angeles and the Remaking of Its Mexican Past. Berkeley: University of California Press, 2004.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520932531   Google Scholar

Engelhardt, Zephyrin. The Missions and Missionaries of California. 4 vols. San Francisco: James H. Barry Company, 1908–1915.
  Google Scholar

Engelhardt, Zephyrin. “Interrogatorio Y Respuestas of Fr. José Señan.” The Catholic Historical Review 5, no. 1 (1919): 55–66.
  Google Scholar

Geiger, Maynard J., and Clement W. Meighan, eds. As the Padres Saw Them: California Indian Life and Customs as Reported by the Franciscan Missionaries, 1813–1815. Santa Barbara, CA: Santa Barbara Mission Archive Library, 1976.
  Google Scholar

Haas, Lisbeth. Saints and Citizens: Indigenous Histories of Colonial Missions and Mexican California. Berkeley: University of California Press, 2014.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520956742   Google Scholar

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.
  Google Scholar

McGroarty, John. California: Its History and Romance. Los Angeles: Grafton Publishing, 1911.
  Google Scholar

McGroarty, John. California of the South: A History. Chicago: S. J. Clarke Publishing, 1935.
  Google Scholar

McWilliams, Carey. North from Mexico: The Spanish-Speaking People of the United States. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1949.
  Google Scholar

Miranda, Deborah A. “Serra the Saint: Why Not?” Indian Country Today, January 26, 2015 (updated September 13, 2018). https://indiancountrytoday.com/archive/serrathe-saint-why-not.
  Google Scholar

Selfridge, Vernon. The Miracle Missions. Los Angeles: Grafton Publishing Corporation, 1915.
  Google Scholar

Sugranes, Eugene. The Old San Gabriel Mission: Historical Notes Taken From Old Manuscripts and Records. San Gabriel, CA: n.p., 1921.
  Google Scholar

Vaughn, Chelsea K. “The Joining of Historical Pageantry and the Spanish Fantasy Past: The Meeting of Señora Josefa Yorba and Lucretia del Valle.” Journal of San Diego History 57, no. 4 (2011): 213–235. https://sandiegohistory.org/journal/v57-4/v57-4vaughn2.pdf.
  Google Scholar

Wright, Willard. “California’s Mission Play.” Harper’s Weekly, July 6, 1912.
  Google Scholar


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Melendez, D. (2021) „Missionaries and Borderlands: «The Mission Play» and Missionary Practices in Alta California”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 61–78. doi: 10.36744/pt.982.

Autorzy

David Melendez 
melen029@umn.edu
University of Minnesota Stany Zjednoczone

David Melendez przygotowuje rozprawę doktorską z historiografii teatru w Department of Theatre Arts & Dance na University of Minnesota; jest również asystentem w Department of Chicano and Latino Studies tego uniwersytetu.

 Statystyki

Abstract views: 108
PDF downloads: 63


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 David Melendez

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.