Myśleć z troską: Teatr, archiwum, historiografia

Magdalena Rewerenda

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
https://orcid.org/0000-0001-9031-2793

Abstrakt

Artykuł stanowi recenzję zbiorowego tomu The Methuen Drama Handbook of Theatre History and Historiography (2020). Recenzentka skupia się na założeniach ideologicznych i metodologicznych redaktorek ze szczególnym uwzględnieniem inspiracji zwrotami archiwalnym i afektywnym w humanistyce. Wydobywa z książki wątki akcentujące polityczno-ideologiczne aspekty pracy z archiwum teatru, przede wszystkim relacje władzy ukryte w historycznych dokumentach oraz wieloaspektowe związki badacza z przedmiotem badań. Zwraca uwagę na możliwości problematyzacji pozycji historyka i na znaczenie społeczno-politycznych kontekstów teatru w historiografii.

Słowa kluczowe:

teatr, archiwum, zwrot archiwalny, historia teatru, historiografia

Borggreen, Gunhild, and Rune Gadu, eds. Performing Archives/Archives of Performance. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2013.
  Google Scholar

Carlson, Marvin. The Haunted Stage: The Theatre as Memory Machine. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2001.
DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.17168   Google Scholar

Cochrane, Claire, and Jo Robinson, eds. The Methuen Drama Handbook of Theatre History and Historiography. London: Bloomsbury Publishing House, 2020.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781350034327   Google Scholar

Dorney, Kate. “Archives”. Contemporary Theatre Review 23, no. 1 (2013): 8–10. https://doi.org/10.1080/10486801.2013.765101.
DOI: https://doi.org/10.1080/10486801.2013.765101   Google Scholar

Guderian-Czaplińska, Ewa. Koniec krytyki towarzyszącej. Dialog, nr 2 (2020). https://www.dialog-pismo.pl/w-numerach/koniec-krytyki-towarzyszacej.
  Google Scholar

Jones, Amelia, and Adrian Heathfield, eds. Perform, Repeat, Record: Live Art in History. Bristol: Intellect Ltd, 2012.
  Google Scholar

Manoff, Marlene. “Theories of the Archive from across the Disciplines”. Libraries and the Academy 4, no. 1 (2004): 9–25. https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/35687/4.1manoff.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
DOI: https://doi.org/10.1353/pla.2004.0015   Google Scholar

Nelson, Robin. Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances. London: Palgrave Macmillan, 2013.
DOI: https://doi.org/10.1057/9781137282910   Google Scholar

Rewerenda, Magdalena. Performatywne archiwum teatru: Konsekwencje „Nie-Boskiej komedii. Szczątków” Olivera Frljicia. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, 2020.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Rewerenda, M. (2021) „Myśleć z troską: Teatr, archiwum, historiografia”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 195–204. doi: 10.36744/pt.1018.

Autorzy

Magdalena Rewerenda 
https://orcid.org/0000-0001-9031-2793

Teatrolożka, recenzentka, badaczka i adiunktka w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki Performatywne archiwum teatru. Konsekwencje „Nie-Boskiej komedii. Szczątków” Olivera Frljicia (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020). Pracowała w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładając na kierunku kulturoznawstwo, oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, prowadząc zajęcia ze współczesnego teatru dla studentów scenografii. Zajmuje się teatrem i dramatem współczesnym głównie w kontekście zwrotu pamięciowego i archiwalnego w humanistyce.Statystyki

Abstract views: 169
PDF downloads: 104


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Magdalena Rewerenda

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.