Of British Representational Practices in the Age of Capitalism/Territorialism (1743-1776)

Michal Kobialka

University of Minnesota
https://orcid.org/0000-0002-6698-4140

Abstrakt

Przedmiotem refleksji w artykule jest zmiana rozumienia pojęcia historii, którą spowodowało włączenie handlu w pole dyskursywne w osiemnastowiecznej Wielkiej Brytanii. Chociaż we współczesnych badaniach nad XVIII wiekiem i oświeceniem stawia się historiograficzne pytania o zasadność tradycyjnych sposobów periodyzacji, o metody, za pomocą których zdobywamy i organizujemy wiedzę, a także o wpływ, jaki na relacje o XVIII wieku miały sposoby myślenia dominujące w różnych czasach, autor dowodzi, że jedną z kwestii historiograficznych, która pozostaje znacząco niedoceniona, jest nowa koncepcja historii wytworzona w osiemnastowiecznej Wielkiej Brytanii. Koncepcja ta powstała w ścisłym związku z zasadami funkcjonowania społeczeństwa kupieckiego i charakterystyczną dla merkantylizmu logiką wymiany i dominacją handlu. Historiograficzna trajektoria Davida Hume’a i Adama Smitha została jednak przesłonięta (i ostatecznie wyeliminowana) przez naukową i materialistyczną koncepcję historii, która rozwinęła się w dziewiętnastowiecznej historiografii.

Słowa kluczowe:

handel, historia, archiwum, historiografia, David Hume, Adam Smith, «Nabob»

Armitage, David. The Ideological Origins of the British Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511755965   Google Scholar

Arrighi, Giovanni. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times. London: Verso, 1994.
  Google Scholar

Baucom, Ian. Specters of the Atlantic: Finance Capital, Slavery, and the Philosophy of History. Durham, NC: Duke University Press, 2005.
DOI: https://doi.org/10.1515/9780822387022   Google Scholar

Bolingbroke, Henry St. John. The Idea of a Patriot King. London, 1740. Electronic reproduction (Eighteenth century collections online). Farmington Hills, MA: Thomson Gale, 2003.
  Google Scholar

Bond, Donald, ed. The Spectator. 5 vols. Oxford: Oxford University Press, 1987 [1965].
  Google Scholar

“Clive, Robert Clive, Baron.” In Encyclopædia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences Literature and General Information. 11th edition, edited by Hugh Chisholm, 6: 532–536. Cambridge: Cambridge University Press, 1911. https://archive.org/details/encyclopaediabrit06chisrich/page/532/mode/2up.
  Google Scholar

Cumberland, Richard. The West Indian: A Comedy. London: printed for C. Dilly, in the Poultry, 1792.
  Google Scholar

Certeau, Michel de. The Writing of History. Translated by Tom Conley. New York: Columbia University Press, 1988.
  Google Scholar

Derrida, Jacques. Archive Fever: A Freudian Impression. Translated by Eric Prenowitz. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
DOI: https://doi.org/10.2307/465144   Google Scholar

Foote, Samuel. Nabob. Dublin: printed by W. Kidd, 1778.
  Google Scholar

Hatton, Edward. Comes Commercii. London: printed by J. H. for Chr. Coningsby; J. Nicholson; and D. Midwinter, 1706.
  Google Scholar

Helton, Laura, Justin Leroy, Max A Mishler, Samantha Seely, and Shauna Sweeney. “The Question of Recovery: An Introduction.” Social Text 33, no. 4 (2015): 1–18. https://doi.org/10.1215/01642472-3315766.
DOI: https://doi.org/10.1215/01642472-3315766   Google Scholar

Hume, David. Essays, Moral, Political, and Literary. Edited by Eugene F. Miller. Indianapolis: Liberty Classics, 1987 [1742; 1752]. http://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL24.html.
  Google Scholar

Keith, William. The History of the British Plantations in America. London: printed by S. Richardson, 1738.
  Google Scholar

Kobialka, Michal. “Representational Practices and Real Abstractions in Early Eighteenth-Century London.” In Neoliberalism and Global Theatres: Performance Permutations, edited by Lara D. Nielsen and Patricia Ybarra, 161–175. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
DOI: https://doi.org/10.1057/9781137035608_11   Google Scholar

Koselleck, Reinhart. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. Translated by Keith Tribe. Cambridge, MA: MIT Press, 1985.
  Google Scholar

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.
  Google Scholar

Linebaugh, Peter and Marcus Rediker. The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary Atlantic. Boston: Beacon Press, 2000.
DOI: https://doi.org/10.1177/084387140101300212   Google Scholar

Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Translated by Geoff Bennington and Brian Massumi. Foreword by Fredric Jameson. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.
DOI: https://doi.org/10.2307/1772278   Google Scholar

Marx, Karl. A Contribution to the Critique of Political Economy. Translated by S. W. Ryazanskaya. New York: International Publishers, 1970.
  Google Scholar

Mbembe, Achille. Necropolitics. Translated by Steven Corcoran. Durham, NC: Duke University Press, 2019.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1131298   Google Scholar

O’Quinn, Daniel. Staging Governance: Theatrical Imperialism in London, 1770-1800. Baltimore: John Hopkins University Press, 2005.
  Google Scholar

Pocock, J. G. A. The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: Princeton University Press, 1975.
  Google Scholar

Rediker, Marcus. The Outlaws of the Atlantic: Sailors, Pirates, and Motley Crews in the Age of Sail. Boston: Beacon Press, 2014.
  Google Scholar

Richardson, Samuel. Apprentice’s Vade Mecum (1734) and A Seasonable Examination of Playhouses (1735). New York: Garland Publishing, 1974.
  Google Scholar

Sohn-Rethel, Alfred. Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology. Translated by Martin Sohn-Rethel. London: Macmillan, 1978.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-15867-6   Google Scholar

Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edited by Edwin Cannan. 5th edition. London: Methuen, 1904. https://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html.
  Google Scholar

Trenchard, John, and Thomas Gordon. Cato’s Letters. 4 vols. Berwick, 1754 [1720]. Electronic reproduction (Eighteenth century collections online). Farmington Hills, MA: Thomson Gale, 2003.
  Google Scholar


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Kobialka, M. (2021) „Of British Representational Practices in the Age of Capitalism/Territorialism (1743-1776)”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 41–59. doi: 10.36744/pt.981.

Autorzy

Michal Kobialka 
https://orcid.org/0000-0002-6698-4140

Michal Kobialka is a Professor of Theatre in the Department of Theatre Arts & Dance at the University of Minnesota.  He has published over 100 articles, essays and reviews on medieval, eighteenth-century and contemporary European theatre, as well as theatre historiography in the North American, South American, and European journals. He is the author of Further on, Nothing: Tadeusz Kantor’s Theatre (2009) and This Is My Body: Representational Practices in the Early Middle Ages (1999). He is the editor of A Journey through Other Spaces: Essays and Manifestos, 1944–1990 by Tadeusz Kantor (1993) and Of Borders and Thresholds: Theatre History, Practice, and Theory (1999); and a co-editor (with Barbara Hanawalt) of Medieval Practices of Space (2000); (with Rosemarie Bank) of Theatre/Performance Historiography: Time, Space, Matter (2015) and (with Natalia Zarzecka) of Tadeusz Kantor’s Memory: Other Pasts, Other Futures (2018).Statystyki

Abstract views: 104
PDF downloads: 54


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Michal Kobialka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.