Theater/Performance Historiography: A Preamble

Michal Kobialka

University of Minnesota
https://orcid.org/0000-0002-6698-4140

Abstrakt

Wstęp do bloku tematycznego „Pamiętnika Teatralnego”, w którym poddano refleksji wątki podejmowane w anglo-amerykańskich pracach na temat historiografii teatru/performansu. Biorąc pod uwagę złożoną naturę i zapośredniczenie wiedzy historycznej, autorzy proponują zbiór esejów, które na różne sposoby zwracają uwagę na wewnętrzne sprzeczności wynikające z napięć między 1) czasem, przestrzenią i materią, wykorzystywanymi do tworzenia ram praktyk akademickich, a 2) wydarzeniami i przedmiotami badań, które są historycznie zdeterminowane nie tylko przez przeszłe i obecne wyobrażenia, ale także przez to, jak czas, przestrzeń i materia funkcjonują w historiografii teatru/performansu. W esejach postawiono następujące pytania: Jak można myśleć o sposobach ujmowania przeszłości (archiwum, wydarzenie, przedmiot badań) oraz o doświadczaniu przeszłości (czas, przestrzeń, materia)? Jak można myśleć o historiografii w sposób, który nie tylko jest niebinarny (np. ja i inny, główny nurt i margines), lecz także ułatwia postrzeganie historycznych tematów/podmiotów jako rozchwianych przez czas (a nie osadzonych w nim), pełnych sprzeczności (a nie odzwierciedlających status quo) i będących konstruktami znaczeniowymi (a nie znormalizowanymi ideami)? I wreszcie, jak można negocjować dynamikę i sprzeczności pomiędzy wieloma wymiarami czasowymi i przestrzennymi zawartymi  w przedmiocie badań lub wydarzeniu historycznym?

Słowa kluczowe:

historiografia teatru, czasowość, przestrzenność, zapośredniczenie wiedzy

Agamben, Giorgio. Infancy and History: The Destruction of Experience. Translated by Liz Heron. London: Verso, 1993.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. “Convolute H: The Collector.” In The Arcade Project, translated by Howard Eiland and Kevin McLaughlin, 203–211. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. “Eduard Fuchs: Collector and Historian.” In The Essential Frankfurt School Reader, edited by Andrew Arato and Eike Gebhardt, 225–253. New York: Continuum, 2002.
  Google Scholar

Benjamin, Walter. Illuminations: Essays and Reflections. Edited by Hannah Arendt. Translated by Harry Zohn. New York: Schocken Books, 1988.
  Google Scholar

Cochrane, Claire, and Jo Robinson, eds. The Methuen Drama Handbook of Theatre History and Historiography. London: Bloomsbury Publishing, 2020. https://doi.org/10.5040/9781350034327.
DOI: https://doi.org/10.5040/9781350034327   Google Scholar

Coole, Diana, and Samantha Frost, eds. New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics. Durham, NC: Duke University, 2010. https://doi.org/10.1215/9780822392996.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv11cw2wk   Google Scholar

Davis, Tracy C., and Peter W. Marx, eds. The Routledge Companion to Theatre and Performance Historiography. New York: Routledge, 2021. https://doi.org/10.4324/9781351271721.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781351271721   Google Scholar

Forsee, Aylesa. Albert Einstein: Theoretical Physicist. New York: Macmillan, 1963.
  Google Scholar

Garcia, Tristan. Form and Object: A Treatise on Things. Translated by Mark Allan Ohm and Jon Cogburn. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014.
  Google Scholar

Jameson, Fredric. Valences of the Dialectic. London: Verso, 2010.
  Google Scholar

Jordheim, Helge. “Against Periodization: Koselleck’s Theory of Multiple Temporalities.” History and Theory 51, no. 2 (2012): 151–171. https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2012.00619.x.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2012.00619.x   Google Scholar

Lefebvre, Henri. The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991.
  Google Scholar

Kobialka, Michal. “A Note on Spatial Dialectics.” Performance Research 21, no. 3 (2016): 54–64. https://doi.org/10.1080/13528165.2016.1176738.
DOI: https://doi.org/10.1080/13528165.2016.1176738   Google Scholar

Marx, Karl. A Contribution to the Critique of Political Economy. Translated by S. W. Ryazanskaya. New York: International Publishers, 1970.
  Google Scholar

Mbembe, Achille. Necropolitics. Translated by Steven Corcoran. Durham, NC: Duke University Press, 2019.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1131298   Google Scholar

Runia, Eelco. “Presence.” History and Theory 45, no. 1 (2006): 1–29. https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2006.00346.x.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2303.2006.00346.x   Google Scholar

Sohn-Rethel, Alfred. Intellectual and Manual Labour: A Critique of Epistemology. Translated by Martin Sohn-Rethel. London: Macmillan, 1978.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-15867-6   Google Scholar

Vico, Giambattista. The New Science: Unabridged Translation of the Third Edition (1744). Translated by Thomas Goddard Bergin and Max Harold Fisch. Ithaca: Cornell University Press, 2016. https://doi.org/10.7591/9781501702990.
DOI: https://doi.org/10.7591/9781501702990   Google Scholar


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Kobialka, M. (2021) „Theater/Performance Historiography: A Preamble”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 11–24. doi: 10.36744/pt.979.

Autorzy

Michal Kobialka 
https://orcid.org/0000-0002-6698-4140

Profesor w Department of Theatre Arts & Dance na University of Minnesota. Autor ponad 100 artykułów, esejów i recenzji poświęconych średniowiecznemu, osiemnastowiecznemu i współczesnemu europejskiemu teatrowi oraz problemom historiografii teatru, opublikowanych w północno- i południowoamerykańskich czasopismach naukowych. Autor monografii: Further on, Nothing: Tadeusz Kantor’s Theatre (2009) oraz This Is My Body: Representational Practices in the Early Middle Ages (1999). Redaktor pism Tadeusza Kantora A Journey through Other Spaces: Essays and Manifestos, 1944–1990 (1993) oraz tomu zbiorowego Of Borders and Thresholds: Theatre History, Practice, and Theory (1999), a także współredaktor (z Barbarą Hanawalt) Medieval Practices of Space (2000); (z Rosemarie K. Bank) Theatre/Performance Historiography: Time, Space, Matter (2015) oraz (z Natalią Zarzecką) Tadeusz Kantor’s Memory: Other Pasts, Other Futures (2018).Statystyki

Abstract views: 128
PDF downloads: 141


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Michal Kobialka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.