From Queer Necropolitics to Queer Eschatology: Reza Abdoh’s Unsettling Historiography

Patricia Ybarra

Brown University

Abstrakt

Teatralną twórczość Rezy Abdoha chwalono za ożywienie awangardy, formalną i polityczną odwagę oraz celny komentarz na temat brutalności wirusa HIV (Fordyce, Carlson, Mufson, Bell). Ostatnio odczytano ją jako komentarz do neoliberalizmu – po części ze względu na metody upolitycznienia bricolage’u i pastiszu, przypominające radykalne sposoby teoretyzowania takich badaczy, jak Frederic Jameson (Zimmerman). Dostrzeżono także środki, za pomocą których już na początku lat dziewięćdziesiątych Abdoh poszerzył możliwości queerowania. Celem tego artykułu jest analiza sposobu, w jaki Abdoh wykorzystał eschatologię jako rodzaj historiografii. W tym niekomentowanym dotąd kontekście, bez odwołań do ogólnego postmodernistycznego klimatu, autorka interpretuje wielorakie i sprzeczne czasowości w jego spektaklach. Odnosząc teorie nekropolityki (Mbembe) i kapitalizmu gore (Valencia) do koncepcji queerowej eschatologii i kapitalistycznej przemocy, opiera swoje dociekania na analizie strukturalnych i teoretycznych aspektów samych dzieł (“przedmiotu badań”). Zastanawia się, jak Father Was a Peculiar Man (1990), wystawiony w Meatpacking District na Manhattanie, ukazuje historiograficzne możliwości performansu poprzez ucieleśnienie eschatalogicznej wizji świata, w której binarność płci zostaje performatywnie unieważniona.

Słowa kluczowe:

nekropolityka, queerowa perspektywa nekropolityczna, Reza Abdoh, patriarchat, neoliberalizm, transpłciowość, historiografia

Abdoh, Reza, and Gautam Dasgupta. “Theatre Beyond Space and Time.” PAJ: A Journal of Performance and Art 40, no. 3 (2018): 16–28. https://doi.org/10.1162/pajj_a_00430.
DOI: https://doi.org/10.1162/pajj_a_00430   Google Scholar

Abdoh, Reza, and John Bell. “To Reach Divinity Through the Act of Performance: An Interview with Reza Abdoh.” The Drama Review 39, no. 4 (1995): 48–71. https://doi.org/10.2307/1146483.
DOI: https://doi.org/10.2307/1146483   Google Scholar

Bell, John. “AIDS and Avant-Garde Classicism: Reza Abdoh’s Quotations from a Ruined City.” The Drama Review 39, no. 4 (1995): 21–47. https://doi.org/10.2307/1146482.
DOI: https://doi.org/10.2307/1146482   Google Scholar

Bersani, Leo. Homos. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv19m61fb   Google Scholar

Bersani, Leo. Is the Rectum a Grave? and Other Essays. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226043449.001.0001   Google Scholar

Cheng, Patrick S. Radical Love: An Introduction to Queer Theology. New York: Seabury Books, 2011.
  Google Scholar

Coakley, Sarah. “The Eschatological Body: Gender, Transformation, and God.” Modern Theology 16, no. 1 (2000): 61–73. https://doi.org/10.1111/1468-0025.00115.
DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0025.00115   Google Scholar

Dostoyevsky, Fyodor. The Brothers Karamazov. Translated by Constance Garnett. New York: Modern Library, 1963.
  Google Scholar

Dostoyevsky, Fyodor. The Brothers Karamazov. Translated by David McDuff. New York: Penguin, 2003.
  Google Scholar

Edelman, Lee. No Future: Queer Theory and the Death Drive. Durham, NC: Duke University Press, 2004.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv11hpkpp   Google Scholar

Escoffier, Jeffrey. American Homo: Community and Perversity. Berkeley: University of California Press, 1998.
  Google Scholar

Ferdman, Bertie. Off Sites: Contemporary Performance Beyond Site-Specific. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2018.
  Google Scholar

Ferguson, Roderick A. “Queer of Color Critique.” Oxford Research Encyclopedias, March 28, 2018. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.33.
DOI: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.33   Google Scholar

Frank, Joseph. Dostoevsky: The Mantle of the Prophet, 1871–1881. Princeton: Princeton University Press, 2002.
DOI: https://doi.org/10.1515/9780691209364   Google Scholar

Freud, Sigmund. ”Dostoevsky and Parricide.” In The Complete Works of Sigmund Freud. Vol. 21: The Future of an Illusion, Civilization and Its Discontents and Other Works (1927–1931). Translated by James Strachey, 173–196. London: Hogarth Press, 1961.
  Google Scholar

Freeman, Elisabeth. Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories. Durham, NC: Duke University Press, 2010.
DOI: https://doi.org/10.1215/9780822393184   Google Scholar

Fuchs, Elinor. The Death of Character: Perspectives on Theater after Modernism. Bloomington: Indiana University Press, 1996.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt2005s83   Google Scholar

Goldberg, Abbie, ed. The SAGE Encyclopedia of LBGTQ Studies. SAGE Publishing: Thousand Oak, 2016.
DOI: https://doi.org/10.4135/9781483371283   Google Scholar

Jacobs, Timothy. “The Brothers Incandenza: Translating Ideology in Fyodor Dostoevsky’s The Brothers Karamazov and David Foster Wallace’s Infinite Jest.” Texas Studies in Language and Literature 49, no. 3 (2007): 265–292.
DOI: https://doi.org/10.1353/tsl.2007.0014   Google Scholar

Kobialka, Michal. “A Note on Spatial Dialectics.” Performance Research 21, no. 3 (2016): 54–64. https://doi.org/10.1080/13528165.2016.1176738.
DOI: https://doi.org/10.1080/13528165.2016.1176738   Google Scholar

Mbembe, Achille. Necropolitics. Translated by Steven Corcoran. Durham, NC: Duke University Press, 2019.
DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1131298   Google Scholar

McLellan, Peter N. “Queer Necropolitics in the Decapolis: Here and There, Now and Then.” Biblical Interpretation 28, no. 4 (2020): 428–450. https://doi.org/10.1163/15685152-2804A003.
DOI: https://doi.org/10.1163/15685152-2804A003   Google Scholar

Moore, George Foot. “Zoroastrianism.” Harvard Theological Review 5, no. 2 (1912): 180–226. https://www.jstor.org/stable/1507426.
DOI: https://doi.org/10.1017/S0017816000013456   Google Scholar

Muñoz, José Esteban. Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press, 2009.
  Google Scholar

Muñoz, José Esteban. Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
  Google Scholar

Muñoz, José Esteban. The Sense of Brown. Edited and with an Introduction by Joshua Chambers-Letson and Tavia Nyong’o. Durham, NC: Duke University Press, 2020.
  Google Scholar

Nausner, Michael. “Toward Community Beyond Gender Binaries: Gregory of Nyssa’s Transgendering as Part of His Transformative Eschatology.” Theology and Sexuality 8, no. 16 (2002): 55–65. https://doi.org/10.1177/135583580200801606.
DOI: https://doi.org/10.1177/135583580200801606   Google Scholar

“Osiris.” Encyclopedia Britannica, May 15, 2021. https://www.britannica.com/topic/OsirisEgyptian-god.
  Google Scholar

Preciado, Paul B. An Apartment on Uranus: Chronicles of the Crossing. Translated by Charlotte Mandell. London: Fitzcarraldo Editions, 2020.
  Google Scholar

Preciado, Paul B. Countersexual Manifesto. Translated by Kevin Gerry Dunn. New York: Columbia University Press, 2018.
  Google Scholar

Preciado, Paul B. Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. Translated by Bruce Benderson. New York: The Feminist Press at the City University of New York, 2013.
  Google Scholar

Schulman, Sarah. Gentrification of the Mind: Witness to a Lost Imagination. Berkeley: University of California Press, 2012.
DOI: https://doi.org/10.1525/9780520952331   Google Scholar

Schwartz, Hans. Eschatology. Grand Rapids, MI: Eerdsmans Publishing Company, 2000.
  Google Scholar

Snorton, C. Riley, and Jin Haritaworn. “Trans Necropolitics: A Transnational Reflection on Violence Death and Trans of Color Afterlife.” In The Transgender Studies Reader 2, edited by Susan Stryker and Aren Z. Aizura, 66–76. New York: Routledge, 2013.
  Google Scholar

Valencia, Sayak. Gore Capitalism. Translated by John Pluecker. New York: Semiotexte, 2018.
  Google Scholar

Ybarra, Patricia. “Latino/a Dramaturgy as Historiography.” In Theatre/Performance Historiography: Time, Space, Matter, edited by Rosmarie K. Bank and Michal Kobialka, 75–93. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
DOI: https://doi.org/10.1057/9781137397300_5   Google Scholar


Opublikowane
2021-12-20

Cited By / Share

Ybarra, P. (2021) „From Queer Necropolitics to Queer Eschatology: Reza Abdoh’s Unsettling Historiography”, Pamiętnik Teatralny, 70(4), s. 141–159. doi: 10.36744/pt.986.

Autorzy

Patricia Ybarra 

Patricia Ybarra  jest profesorką na Brown University, zajmuje się sztuką teatru i studiami nad performansem. Pełniła funkcję przewodniczącej Association for Theatre in Higher Education. Jest reżyserką i dramaturżką, zajmowała się administracją Ontological-Hysteric Theatre Richarda Foremana. Opublikowała Performing Conquest: Five Centuries of Theatre, History and Identity in Tlaxcala, Mexico (Michigan, 2009) oraz Latinx Theatre in Times of Neoliberalism (Northwestern University Press, 2018), współredagowała (z Larą Nielsen) Neoliberalism and Global Theatres: Performance Permutations (2012 i 2015). Aktualnie pracuje nad projektami, które dotyczą przedstawienia Father Was a Peculiar Man Rezy Abdoha oraz historii teatru i zadłużenia.Statystyki

Abstract views: 106
PDF downloads: 72


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Patricia Ybarra

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY-NC-ND 4.0.