Jim Samson, Music in the Balkans, Leiden 2013

Jolanta Guzy-Pasiak


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5603-8831

Abstrakt

Recenzja książki: Jim Samson, "Music in the Balkans", Leiden 2013


Słowa kluczowe:

muzyka Bałkanów, historia Bałkanów, muzyka ludowa, muzyka narodowa, muzyka i polityka, Europa Południowo-Wschodnia

Pobierz


Opublikowane
2018-04-02

Cited By / Share

Guzy-Pasiak, J. (2018). Jim Samson, Music in the Balkans, Leiden 2013. Muzyka, 63(1), 121–125. https://doi.org/10.36744/m.592

Autorzy

Jolanta Guzy-Pasiak 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-5603-8831

Statystyki

Abstract views: 73
PDF downloads: 90


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Jolanta Guzy-Pasiak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.