Ewa Kowalska-Zając, „Zobaczyć muzykę. notacja polskiej partytury współczesnej”, Łódź 2019

Jolanta Guzy-Pasiak


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-5603-8831

Abstrakt

Recenzja książki: Ewa Kowalska-Zając, Zobaczyć muzykę. Notacja polskiej partytury współczesnej, Łódź 2019.

Przemiany języka dźwiękowego muzyki w pierwszych dekadach XX w. i zmiany dotyczące wszystkich aspektów dzieła muzycznego w drugiej połowie wieku doprowadziły do poszukiwań możliwości adekwatnych form zapisu tych innowacji.

Ewa Kowalska-Zając omawia w swojej książce Zobaczyć muzykę. Notacja polskiej partytury współczesnej rozwój zapisu muzyki w XX wieku (część pierwsza) oraz przedstawia zarysowane uprzednio tendencje na wybranych przykładach współczesnej rodzimej twórczości (część druga); należy podkreślić, że zakres materiału przedstawiony w drugiej części nie doczekał się dotąd monograficznego opracowania.


Słowa kluczowe:

notacja muzyczna, grafika muzyczna, muzyka XX wieku, muzyka awangardowa, muzyka polska

Karkoschka, Erhard. Das Schriftbild der neuen Musik. Ort: Herrmann Moeck Verlag Celle, 1965.
  Google Scholar

Kurkela, Kari. Note and Tone A semantic analysis of conventional music notation, Helsinki: Coronet Books, 1986.
  Google Scholar

Read, Gardner. Music notation a manual of modern practice. Boston: Allyn and Bacon, 1969.
  Google Scholar

Rousseau, Jean-Jacques. Projet concernant de nouveaux signes pour la musique lu par l'auteur à l'Académie des sciences. Aux Deux-Ponts : Chez Sanson et compagnie, 1742.
  Google Scholar

Schuiling, Floris. „Notation Cultures: Towards an Ethnomusicology of Notation”, Journal of the Royal Musical Association 144, nr 2 (2019): 429–58.
DOI: https://doi.org/10.1080/02690403.2019.1651508   Google Scholar

Stone, Kurt. Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook. New York: W. W. Norton, 1980.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-11-09

Cited By / Share

Guzy-Pasiak, J. (2022). Ewa Kowalska-Zając, „Zobaczyć muzykę. notacja polskiej partytury współczesnej”, Łódź 2019 . Muzyka, 67(3), 163–167. https://doi.org/10.36744/m.1409

Autorzy

Jolanta Guzy-Pasiak 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0001-5603-8831

Statystyki

Abstract views: 37
PDF downloads: 31


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Jolanta Guzy-Pasiak

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.