Renaissance music in the Slavic World, eds. Marco Gurrieri, Vasco Zara, Turnhout 2019Abstrakt

Recenzja książki: Renaissance music in the Slavic World, red. Marco Gurrieri, Vasco Zara, Turnhout 2019


Słowa kluczowe

muzyka renesansowa; XVI wiek; kraje słowiańskieJeż, Tomasz. The Musical Culture of the Jesuits in Silesia and the Kłodzko County (1581–1776). Berlin: Peter Land, 2019.

Žáčková Rossi, Michaela. The Musicians at the Court of Rudolf II. The Musical Entourage of Rudolf II (1576–1612) Reconstructed from the Imperial Accounting Ledgers. Prague: Koniasch Latin Press, 2017.

Zarlino, Gioseffo. Le istitutioni harmoniche. Venice: Francesco Senese, 1558.


Opublikowane : 2021-04-19


Chemotti, A. (2021). Renaissance music in the Slavic World, eds. Marco Gurrieri, Vasco Zara, Turnhout 2019. Muzyka, 66(1), 181-185. Pobrano z https://czasopisma.ispan.pl/index.php/m/article/view/803

Antonio Chemotti 
Instytut Sztuki, Polska Akademii Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8279-7265Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.