Das Sonett und die Musik: Poetiken, Konjunkturen, Transformationen, Reflexionen, eds. Sara Springfeld, Norbert Greiner, and Silke Leopold, Heidelberg 2016

Antonio Chemotti


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8279-7265

Abstrakt

Recenzja książki Das Sonett und die Musik: Poetiken, Konjunkturen, Transformationen, Reflexionen, Heidelberg 2016 pod redakcją Sary Springfeld, Norbert Greiner i Silke Leopold


Słowa kluczowe:

sonet, muzyka, literatura, opracowania muzyczne poezji


Opublikowane
2020-04-22

Cited By / Share

Chemotti, A. (2020). Das Sonett und die Musik: Poetiken, Konjunkturen, Transformationen, Reflexionen, eds. Sara Springfeld, Norbert Greiner, and Silke Leopold, Heidelberg 2016. Muzyka, 65(1), 127–130. https://doi.org/10.36744/m.300

Autorzy

Antonio Chemotti 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-8279-7265

Statystyki

Abstract views: 164
PDF downloads: 173


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.