Geistlicher Gesang in der Reformationszeit. Lieder und Gesangbücher in der Oberlausitz, in Böhmen und Niederschlesien, ed. Dietrich Meyer, Dresden 2019


Abstrakt

Recenzja książki: Geistlicher Gesang in der Reformationszeit. Lieder und Gesangbücher in der Oberlausitz, in Böhmen und Niederschlesien, red. Dietrich Meyer, Dresden 2019


Słowa kluczowe

hymny (Kirchenlieder); wydania hymnów; Górne Łużyce; Dolny Śląsk; Czechy; Reformacja; Europa Środkowa; Europa WschodniaChemotti, Antonio. The Hymnbook of Valentin Triller (Wrocław 1555). Musical Past and Regionalism in Early Modern Silesia. Warsaw: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2020.

Ein New Geseng buchlen (Jungbunzlau: n.n., 1531), RISM B/8 1531-02.

Ein Schlesich singebüchlein (Wrocław: Crispin Scharffenberg, 1555). RISM B/8 1555-07.

Eyn Gesang Buchlien geystlicher Gesenge (Wrocław: Adam Dyon, 1525). RISM B/8 1525-04.

Mańko-Matysiak, Anna. Eyn gesang Buchlein Geystlicher gesēge Psalmē ... das älteste Gesangbuch Schlesien – Breslau 1525. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.

https://www.akademie-herrnhut.de, accessed 1 October 2020.


Opublikowane : 2020-12-30


Chemotti, A. (2020). Geistlicher Gesang in der Reformationszeit. Lieder und Gesangbücher in der Oberlausitz, in Böhmen und Niederschlesien, ed. Dietrich Meyer, Dresden 2019. Muzyka, 65(4), 183-186. https://doi.org/10.36744/m.666

Antonio Chemotti 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8279-7265Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.