Krzysztof Bilica, Etiudy Chopina w Jego „jednym sposobie” z perspektywy dźwięków węzłowych i figur migotliwych, Kraków 2022

Recenzowany

Barbara Literska


Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6328-9401

Abstrakt

Recenzja książki Krzysztofa Bilicy Etiudy Chopina w Jego „jednym sposobie” z perspektywy dźwięków węzłowych i figur migotliwych, Kraków 2022. Recenzowana monografia Krzysztofa Bilicy, mimo że jest lekturą fachową, adresowaną do muzykologów, kompozytorów, wykonawców, to może również zainteresować niemuzyków. Uwagę bowiem przyciąga sam tytuł, zapowiadający nieoczywiste podejście do muzykologicznego zagadnienia. Wciągający jest też styl pisarski – eseistyczny, barwny, z użyciem metafor, z pewną dawką humoru, prosty w swym przekazie, mimo wielu erudycyjnych dygresji. Ten utrzymany w naukowych ryzach muzyczno-literacki esej dygresyjny jest publikacją nowatorską zarówno w nietypowej dla muzykologicznych rozpraw subiektywnej i obiektywnej zarazem narracji, w odkrywczej treści oraz multimedialnej formie.


Słowa kluczowe:

Chopin, analiza muzyczna, etiuda, muzyka fortepianowa, dźwięki węzłowe, figury migotliwe

Chęćka, Anna. „W pułapce czystego rozumu. Jak przywrócić muzyce należne jej miejsce w dyskursie humanistycznym?”. Polski Rocznik Muzykologiczny 14 (2016): 296–314.
  Google Scholar

Floros, Constantin. Człowiek, miłość i muzyka, przekł. Marcin Trzęsiok. Kraków: PWM, 2022.
  Google Scholar

Frączkiewicz, Aleksander, Franciszek Skołyszewski. Formy muzyczne. T. 2. Kraków: PWM, 1988.
  Google Scholar

Gołąb, Maciej. Chromatyka i tonalność w muzyce Chopina. Kraków: PWM, 1991.
  Google Scholar

Heck, Dorota. „Garść uwag o kryteriach oceny artystycznej stosowanych wobec literatury”. Nowy Napis Co Tydzień 37 (2020), https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-37/artykul/garsc-uwag-o-kryteriach-oceny-artystycznej-stosowanych-wobec-literatury, dostęp 12 III 2023.
  Google Scholar

Jasińska, Danuta. Styl brillant a muzyka Fryderyka Chopina. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1995.
  Google Scholar

Korespondencja Fryderyka Chopina, red. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Strauss. T. 1, 1816–1831. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
  Google Scholar

Króliczak, Grzegorz. „O osobliwym ujęciu zjawisk percepcji słuchowej”. Canor 20 (1997): 29–37.
  Google Scholar

Rudziński, Witold. Nauka o rytmie muzycznym. Cz. 2. Kraków: PWM, 1987.
  Google Scholar

Tomaszewski, Mieczysław. Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans. Poznań: Wyd. Podsiedlik-Raniowski, 1998
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-10-17 — zaktualizowane 2023-10-19

Cited By / Share

Literska, B. (2023). Krzysztof Bilica, Etiudy Chopina w Jego „jednym sposobie” z perspektywy dźwięków węzłowych i figur migotliwych, Kraków 2022. Muzyka, 68(3), 135–140. https://doi.org/10.36744/m.2083 (Original work published 17 październik 2023)

Autorzy

Barbara Literska 

Uniwersytet Zielonogórski Polska
https://orcid.org/0000-0001-6328-9401

Statystyki

Abstract views: 55
PDF downloads: 23


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Barbara Literska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.