„Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni kultury muzycznej: XIX wiek i początek XX stulecia. Studia, szkice i materiały”, red. Renata Suchowiejko, Kraków 2022

Barbara Literska


Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6328-9401

Abstrakt

Recenzja książki: Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni kultury muzycznej: XIX wiek i początek XX stulecia. Studia, szkice i materiały, red. Renata Suchowiejko, Kraków 2022 


Słowa kluczowe:

polsko-rosyjski związki kulturalne, kultura muzyczna, muzyka XIX wieku, muzyka XX wieku, muzyka polska, muzyka rosyjska

Bolesławska-Lewandowska, Beata, Jolanta Guzy-Pasiak, red. Muzyka polska za granicą. T. 1, Twórcy – źródła – archiwa. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2017.
  Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, Beata, Jolanta Guzy-Pasiak, red. Muzyka polska za granicą. T. 2, Między Warszawą a Paryżem (1918–1939). Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019.
  Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, Beata, Jolanta Guzy-Pasiak, red. Muzyka polska za granicą. T. 3, „American Dream”. Polscy twórcy za oceanem. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2020.
  Google Scholar

J. Mackenzie, Pierce. Muzyka polska za granicą, red. Beata Bolesławska-Lewandowska i Jolanta Guzy-Pasiak, t. 1–3, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2017–2020. Muzyka 67, nr 1 (2022):165-169. DOI: https://doi.org/10.36744/m.1185.
DOI: https://doi.org/10.36744/m.1185   Google Scholar

Zduniak, Maria. Muzyka i muzycy polscy w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. Wrocław: Polska Akademia Nauk – Oddział we Wrocławiu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-11-09

Cited By / Share

Literska, B. (2022). „Polsko-rosyjskie spotkania w przestrzeni kultury muzycznej: XIX wiek i początek XX stulecia. Studia, szkice i materiały”, red. Renata Suchowiejko, Kraków 2022 . Muzyka, 67(3), 173–177. https://doi.org/10.36744/m.1411

Autorzy

Barbara Literska 

Uniwersytet Zielonogórski Polska
https://orcid.org/0000-0001-6328-9401

Statystyki

Abstract views: 21
PDF downloads: 10


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Barbara Literska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.