Koncerty na fortepian Aleksandra Zarzyckiego. Nowe fakty w świetle źródeł

Wioleta Muras


Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-1714-5199

Abstrakt

W literaturze poświęconej polskiej muzyce II poł. XIX w. Aleksander Zarzycki znany jest jako twórca jednego koncertu fortepianowego. Informacje te powielane są w zarówno w słownikach (S. Dybowski, J. Skrabowski), encyklopediach (B. Chmara-Żaczkiewicz), książkach (I. Poniatowska) jak i artykułach (F. Kęcki, K. Popielska). Według nich wynika, że Koncert fortepianowy op. 17 miał premierę w 1860 r. w Paryżu, a dwadzieścia lat później funkcjonował w zmienionej wersji. Powyższym danym przeczą źródła w postaci relacji prasowych z występów Zarzyckiego, jakie odbywały się w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Na podstawie przeglądu gazet polskich i zagranicznych udało się ustalić, że dzieło prezentowane w 1860 r. w ośrodku paryskim, to de facto nieopusowany I Koncert fortepianowy autora. Utwór ten napisany był w tonacji e-moll i składał się z trzech części – Allegro energico, Adagio, Presto vivace. Zdaniem recenzentów charakteryzowały go wpływy chopinowskie i mendelssohnowskie, zaś partia fortepianu, o wyraźnie wirtuozowskim charakterze, pełniła nadrzędną rolę wobec orkiestry. Na ten moment nie dysponujemy jego zapisem nutowym, nie wiadomo nawet czy utwór przetrwał w jakiejkolwiek formie. Z kolei informacje prasowe z lat osiemdziesiątych XIX stulecia dostarczają dowodów na to, że Koncert fortepianowy As-dur op. 17 jest drugim dziełem twórcy w tym gatunku. Świadczą o tym nie tylko inna tonacja, ale również liczba oraz tempa części (I – Andante, II – Allegro), czy znacznie bardziej spójna relacja partii fortepianu z orkiestrą. Dodatkowo fakt ten potwierdza Juliusz Stattler oraz Jan Kleczyński – recenzenci, którzy bezpośrednio wskazują, iż dzieło prezentowane w 1880 r. w Warszawie jest drugim, nowym koncertem fortepianowym twórcy. Na ten sam rok należy również datować jego wydanie przez wydawnictwo Ed. Bote & G. Bock.


Słowa kluczowe:

Aleksander Zarzycki, koncert fortepianowy, muzyka polska XIX wieku

Chmara-Żaczkiewicz, Barbara. „Aleksander Zarzycki”. W: Encyklopedia muzyczna PWM, red. Elżbieta Dziębowska. T. 12, w–ż, 332–334. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2012.
  Google Scholar

Dybowski, Stanisław. Słownik pianistów polskich. Warszawa: Selene, 2003.
  Google Scholar

Kęcki, Feliks. „Aleksander Zarzycki – człowiek i artysta”. Muzyka Polska 2, nr 5 (1935): 16–28.
  Google Scholar

Mechanisz, Janusz. Poczet kompozytorów polskich. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
  Google Scholar

Poniatowska, Irena. Romantyzm. Cz. 2, Twórczość muzyczna w drugiej połowie XIX wieku, 1850–1900. Warszawa: Sutkowski Edition, 2010 (= Historia Muzyki Polskiej 5).
  Google Scholar

Popielska, Klaudia. „Sylwetka twórcza Aleksandra Zarzyckiego – zapomnianego kompozytora doby romantyzmu”. Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ nr 3 (2020): 24–38.
  Google Scholar

Skrabowski, Jerzy. Sylwetki pianistów polskich. T. 1, Od Wincentego Lessla do Henryka Pachulskiego. Rzeszów: „Fosze”, 1996.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-02-10

Cited By / Share

Muras, W. (2023). Koncerty na fortepian Aleksandra Zarzyckiego. Nowe fakty w świetle źródeł. Muzyka, 67(4), 137–147. https://doi.org/10.36744/m.1540

Autorzy

Wioleta Muras 

Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0002-1714-5199

Statystyki

Abstract views: 30
PDF downloads: 15


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Wioleta Muras

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.