Tom 71 Nr 4 (2022): Performatywność (z blokiem tematycznym według koncepcji Małgorzaty Sugiery)Wydanie zeszytu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 


OD REDAKCJI

9-10
opublikowano: 2022-12-17
Performatywność jako postawa/perspektywa

Małgorzata Sugiera
13-26
opublikowano: 2022-12-17
Historie i teorie teatru: Powroty

Jacek Wachowski
107-122
opublikowano: 2022-12-17
Rozprawy i artykuły

Prezentacje

Stanisław Godlewski
195-204
opublikowano: 2022-11-03