Od redakcji


Abstrakt

Omówienie zawartości "Pamiętnika Teatralnego" 2022/4


Słowa kluczowe:

performatywność, dialog dramatyczny, teatr żydowski

Pobierz


Opublikowane
2022-12-17

Cited By / Share

„Od redakcji” (2022) Pamiętnik Teatralny, 71(4), s. 9–10. Dostępne na: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/pt/article/view/1468 (Udostępniono: 4 luty 2023).

Statystyki

Abstract views: 27
PDF downloads: 35


Licencja

Prawa autorskie (c) 2022 Pamiętnik Teatralny

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowuje nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Od zeszytu 1/2018 do zeszytu 3/2022 artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy udzielali niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w "Pamiętniku Teatralnym", zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.