Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki. Opera w dwóch aktach. Libretto Ludwik Adam Dmuszewski, wyd. Grzegorz Zieziula, Warszawa 2019


Abstrakt

Recenzja edycji krytycznej: Józef Elsner, "Król Łokietek, czyli Wiśliczanki". Opera w dwóch aktach. Libretto Ludwik Adam Dmuszewski, wyd. Grzegorz Zieziula, Warszawa 2019


Słowa kluczowe

Józef Elsner; opera; muzyka polska; muzyka XIX wiekuChachulski, Jakub, wyd. Józef Elsner, Katalog tematyczny utworów / A Thematic Catalogue of the Works, cz. / part II: Utwory świeckie / Secular Music. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019 (= Monumenta Musicae in Polonia).

Chachulski, Jakub. „«Zły smak i gminna przesada». Kilka uwag o muzyczno- dramatycznej konstrukcji opery Sułtan Wampum Józefa Elsnera na tle oryginalnego libretta Augusta von Kotzebue”, Muzyka 64, nr 4 (2019): 3–36.

Chachulski, Jakub. „Fragment zaginionego singspielu Józefa Elsnera”, Muzyka 64, nr 3 (2019): 99–109.

Chachulski, Tomasz, Sieradz, Małgorzata, wyd. Józef Elsner, Pieśni / Songs. Małgorzata Sieradz, Tomasz Chachulski, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2018 (= Monumenta Musicae in Polonia).

Idaszak, Danuta. „Wąwozy Sierra Morena – opera Józefa Elsnera ze zbioru florenckiego”, Pagine 4 (1980): 309–323.

Jagosz, Michał. „Odpis hymnu Nurakina «O ty! Co równie znędzniałym» z melodramatu Iskahar, król Guaxary Józefa Elsnera odnaleziony w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej”, Muzyka 65, nr 1 (2020): 119–125.

Jasińska, Jadwiga, wyd. Józef Elsner, Msze op. 26, 35, 42, 62, 75 / Masses Opp. 26, 35, 42, 62, 75. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2017 (= Monumenta Musicae in Polonia).

Morawski, Jerzy, wyd. Józef Elsner, Utwory fortepianowe / Piano Work. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016 (= Monumenta Musicae in Polonia).

Żórawska-Witkowska, Alina. „Historia w operze, czyli postacie władców w operach Jadwiga, królowa polska Karola Kurpińskiego (1814) oraz Król Łokietek Józefa Elsnera (1818)”, Muzyka 50, nr 3 (2005): 57–88.

Pobierz

Opublikowane : 2021-08-09


Woźna-Stankiewicz, M. (2021). Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki. Opera w dwóch aktach. Libretto Ludwik Adam Dmuszewski, wyd. Grzegorz Zieziula, Warszawa 2019. Muzyka, 66(2), 193-198. https://doi.org/10.36744/m.915

Małgorzata Woźna-Stankiewicz 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6788-1768Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.