Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki. Opera w dwóch aktach. Libretto Ludwik Adam Dmuszewski, wyd. Grzegorz Zieziula, Warszawa 2019

Małgorzata Woźna-Stankiewicz


Uniwersytet Jagielloński (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6788-1768

Abstrakt

Recenzja edycji krytycznej: Józef Elsner, "Król Łokietek, czyli Wiśliczanki". Opera w dwóch aktach. Libretto Ludwik Adam Dmuszewski, wyd. Grzegorz Zieziula, Warszawa 2019


Słowa kluczowe:

Józef Elsner, opera, muzyka polska, muzyka XIX wieku

Chachulski, Jakub, wyd. Józef Elsner, Katalog tematyczny utworów / A Thematic Catalogue of the Works, cz. / part II: Utwory świeckie / Secular Music. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019 (= Monumenta Musicae in Polonia).
  Google Scholar

Chachulski, Jakub. „«Zły smak i gminna przesada». Kilka uwag o muzyczno- dramatycznej konstrukcji opery Sułtan Wampum Józefa Elsnera na tle oryginalnego libretta Augusta von Kotzebue”, Muzyka 64, nr 4 (2019): 3–36.
DOI: https://doi.org/10.36744/m.236   Google Scholar

Chachulski, Jakub. „Fragment zaginionego singspielu Józefa Elsnera”, Muzyka 64, nr 3 (2019): 99–109.
DOI: https://doi.org/10.36744/m.96   Google Scholar

Chachulski, Tomasz, Sieradz, Małgorzata, wyd. Józef Elsner, Pieśni / Songs. Małgorzata Sieradz, Tomasz Chachulski, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2018 (= Monumenta Musicae in Polonia).
  Google Scholar

Idaszak, Danuta. „Wąwozy Sierra Morena – opera Józefa Elsnera ze zbioru florenckiego”, Pagine 4 (1980): 309–323.
  Google Scholar

Jagosz, Michał. „Odpis hymnu Nurakina «O ty! Co równie znędzniałym» z melodramatu Iskahar, król Guaxary Józefa Elsnera odnaleziony w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej”, Muzyka 65, nr 1 (2020): 119–125.
DOI: https://doi.org/10.36744/m.299   Google Scholar

Jasińska, Jadwiga, wyd. Józef Elsner, Msze op. 26, 35, 42, 62, 75 / Masses Opp. 26, 35, 42, 62, 75. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2017 (= Monumenta Musicae in Polonia).
  Google Scholar

Morawski, Jerzy, wyd. Józef Elsner, Utwory fortepianowe / Piano Work. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2016 (= Monumenta Musicae in Polonia).
  Google Scholar

Żórawska-Witkowska, Alina. „Historia w operze, czyli postacie władców w operach Jadwiga, królowa polska Karola Kurpińskiego (1814) oraz Król Łokietek Józefa Elsnera (1818)”, Muzyka 50, nr 3 (2005): 57–88.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-08-09

Cited By / Share

Woźna-Stankiewicz, M. (2021). Józef Elsner, Król Łokietek, czyli Wiśliczanki. Opera w dwóch aktach. Libretto Ludwik Adam Dmuszewski, wyd. Grzegorz Zieziula, Warszawa 2019. Muzyka, 66(2), 193–198. https://doi.org/10.36744/m.915

Autorzy

Małgorzata Woźna-Stankiewicz 

Uniwersytet Jagielloński Polska
https://orcid.org/0000-0002-6788-1768

Statystyki

Abstract views: 179
PDF downloads: 114


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Małgorzata Woźna-Stankiewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.