Zygmunt Mycielski, znaki zapytania. Wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Marek Zagańczyk, Kraków 2022

Recenzowany

Małgorzata Woźna-Stankiewicz


Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6788-1768

Abstrakt

Recenzja edycji: Zygmunt Mycielski, znaki zapytania. Wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Marek Zagańczyk, Kraków 2022.


Słowa kluczowe:

Zygmunt Mycielski, muzyka polska

Archiwum Zygmunta Mycielskiego, opr. Michał Klubiński. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2022 (= Katalog Rękopisów Biblioteki Narodowej 24, cz. 2).
  Google Scholar

Archiwum Zygmunta Mycielskiego. Sygnatury 13997–14416, opr. Michał Klubiński. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2017 (= Katalog Rękopisów Biblioteki Narodowej 24).
  Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, Beata, „Zapis kultury czasów odwilży: «Znaki zapytania» Zygmunta Mycielskiego”. W: Zygmunt Mycielski. Znaki zapytania, 9–26. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2022.
  Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, Beata, Marek Zagańczyk. „Nota edytorska”. W: Zygmunt Mycielski, Znaki zapytania, 389–390. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2022.
  Google Scholar

Bolesławska-Lewandowska, Beata. Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2018.
  Google Scholar

Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Grzegorz Oliwa. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2019.
  Google Scholar

http://www.wojciechkarpinski.com/sylwetki1/mycielski.
  Google Scholar

https://mycielski.polmic.pl
  Google Scholar

Karpiński, Wojciech. Twarze. Warszawa: Wydawnictwo Zeszytów Literackich, 2012.
  Google Scholar

Kisielewski, Stefan. Felietony. T. 3, Wołanie na puszczy, wstęp Michał Szyszka. Warszawa: Prószyński i spółka, 2013
  Google Scholar

Kisielewski, Stefan. Felietony. T. 4, Felietony zdjęte przez cenzurę, wstęp Andrzej Hejmej. Warszawa: Prószyński i spółka, 2014.
  Google Scholar

Mycielski, Zygmunt. Dziennik 1950–1959, red. Zofia Mycielska-Golik. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 1999.
  Google Scholar

Mycielski, Zygmunt. Dziennik 1960–1969, red. Zofia Mycielska-Golik. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2001
  Google Scholar

Mycielski, Zygmunt. Niby-dziennik ostatni 1981–1987, red. Barbara i Jan Stęszewscy. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2012.
  Google Scholar

Mycielski, Zygmunt. Niby-Dziennik, red. Zofia Mycielska-Golik. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 1998.
  Google Scholar

Twórczość Zygmunta Mycielskiego jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej, red. Grzegorz Oliwa. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.
  Google Scholar

Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik. Korespondencja, opr. wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska. Cz. 1, Lata 1949–1969. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2016.
  Google Scholar

Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik. Korespondencja, opr. wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska. Cz. 2, Lata 1970–1987. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2018.
  Google Scholar

Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik. Korespondencja, opr. wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska. Cz. 3, [lata 1951–87]. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2021.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-07-17

Cited By / Share

Woźna-Stankiewicz, M. (2023). Zygmunt Mycielski, znaki zapytania. Wstęp i komentarze Beata Bolesławska-Lewandowska, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Marek Zagańczyk, Kraków 2022 . Muzyka, 68(2), 162–167. https://doi.org/10.36744/m.1779

Autorzy

Małgorzata Woźna-Stankiewicz 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
https://orcid.org/0000-0002-6788-1768

Statystyki

Abstract views: 46
PDF downloads: 40


Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Małgorzata Woźna-Stankiewicz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.