Rekonstrukcja warstwy słownej pieśni „Słuchaj, co żywo” zapisanej w tabulaturze organowej z Kroż

Tomasz Jasiński


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-5916-6254

Abstrakt

W artykule zrekonstruowano warstwę słowną anonimowej trzyczęściowej pieśni Słuchaj co żywo, zamieszczonej bez tekstu w XVII-wiecznej tabulaturze organowej z Kroż, która została opublikowana w formie faksymilowej w serii „Fontes Musicae in Polonia” (Warszawa 2017).

Nie jest to, jakby na pierwszy rzut oka mogło się wydawać, Psalm 49 Słuchaj, słuchaj, co żywo! Wszytki ziemskie kraje, lecz tekst pieśni O Przyjściu Chrystusowym na Sąd zaczynającej się od słów: „Słuchaj, co żywo, sądu straszliwego”, opublikowanej w osiemnastowiecznym Nowo wydanym Kancyonale Pruskim Krzysztofa Haberkanta (Królewiec 1741, wznowiony tam w 1772). Oprócz przedstawienia transkrypcji pieśni i rekonstrukcji jej tekstu, autor rozważa, kto mógł napisać tę kompozycję, sugerując potencjalne przypisanie jej Adamowi z Wągrowca (zm. 1629). Niezależnie od tego, czy uda się kiedyś rozwiązać kwestię autorstwa pieśni, trzeba podkreślić, że za sprawą dokonanej rekonstrukcji warstwy tekstowej pieśni Słuchaj, co żywo repertuar staropolski wzbogaca się o nieznaną dotąd pozycję muzyki wielogłosowej w języku ojczystym, powiększa zarazem szczupły zasób polskojęzycznych
pieśni trzygłosowych.


Słowa kluczowe:

XVII wiek, Kroże, tabulatura organowa, pieśń Słuchaj, co żywo, Krzysztof Haberkant, Nowo wydany Kancjonał Pruski, rekonstrukcja, Adam z Wągrowca

Adam z Wągrowca SOCist († 1629). Utwory organowe z intawolatury żmudzkiej (Ms LT-Vn 105-67). Wyd. Irena Bieńkowska. Mirosław Perz. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 1999.
  Google Scholar

Jasiński, Tomasz. „Staropolskie pieśni nabożne z basso continuo. Zapisane w Gdańsku roku 1765”. Annales Universitatis Maria-Curie Skłodowska, Sectio L, Artes 13, nr 2 (2015): 63–113.
DOI: https://doi.org/10.17951/l.2015.13.2.63   Google Scholar

Klavyrinė XVII amžiaus Lietuvos muzika. Lithuanian Keyboard Music of the Seventeenth Century. Wyd. Jūratė Trilupaitienė. Wilno: Lietuvos menotyros šaltiniai, 2004.
  Google Scholar

Liber Organistarum Collegii Crosensis Societatis Jesu. Wyd. Laima Budzinauskienė, Rasa Murauskaitė. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017 (= Fontes Musicae in Polonia, B/2).
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-04-19

Cited By / Share

Jasiński, T. (2021). Rekonstrukcja warstwy słownej pieśni „Słuchaj, co żywo” zapisanej w tabulaturze organowej z Kroż. Muzyka, 66(1), 169–179. https://doi.org/10.36744/m.802

Autorzy

Tomasz Jasiński 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Polska
https://orcid.org/0000-0002-5916-6254

Statystyki

Abstract views: 190
PDF downloads: 193


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Tomasz Jasiński

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.