Anna Ryszka-Komarnicka, „Księga Judyty” w oratoriach włoskich epoki baroku, Warszawa 2017

Tomasz Jasiński


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-5916-6254

Abstrakt

Recenzja książki: Anna Ryszka-Komarnicka, "Księga Judyty" w oratoriach włoskich epoki baroku, Warszawa 2017


Słowa kluczowe:

związki literatury z muzyką, Biblia

Pobierz


Opublikowane
2020-04-22

Cited By / Share

Jasiński, T. (2020). Anna Ryszka-Komarnicka, „Księga Judyty” w oratoriach włoskich epoki baroku, Warszawa 2017. Muzyka, 65(1), 134–140. https://doi.org/10.36744/m.303

Autorzy

Tomasz Jasiński 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Polska
https://orcid.org/0000-0002-5916-6254

Statystyki

Abstract views: 182
PDF downloads: 170


Licencja

Prawa autorskie (c) 2020 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.