Dwie msze ad imitationem z rękopisu Kk I.1. Josquin des Prez/K. Borek(?): „Missa mater matris”. P. Certon: „Missa le temps qui court”, wyd. E. Zwolińska, Kraków 2016; Tomasz z Szadka: dwie msze z rękopisu Kk I.1. i motet, wyd. P. Poźniak, Kraków 2016

Tomasz Jasiński


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-5916-6254

Abstrakt

Recenzja dwóch edycji: "Dwie msze ad imitationem z rękopisu Kk I.1. Josquin des Prez/Krzysztof Borek(?): Missa mater matris. Pierre Certon: Missa le temps qui court", wyd. Elżbieta Zwolińska, Kraków 2016; "Tomasz z Szadka: dwie msze z rękopisu Kk I.1. i motet", wyd. Piotr Poźniak, Kraków 2016.


Słowa kluczowe:

Josquin des Prez, Krzysztof Borek, Tomasz z Szadka, missa, edycje muzyczne

Pobierz


Opublikowane
2018-10-02

Cited By / Share

Jasiński, T. (2018). Dwie msze ad imitationem z rękopisu Kk I.1. Josquin des Prez/K. Borek(?): „Missa mater matris”. P. Certon: „Missa le temps qui court”, wyd. E. Zwolińska, Kraków 2016; Tomasz z Szadka: dwie msze z rękopisu Kk I.1. i motet, wyd. P. Poźniak, Kraków 2016. Muzyka, 63(3), 150–159. https://doi.org/10.36744/m.527

Autorzy

Tomasz Jasiński 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Polska
https://orcid.org/0000-0002-5916-6254

Statystyki

Abstract views: 155
PDF downloads: 137


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.