Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. XIV, cz. 1–2, red. Anna Granat-Janki i zespół, Wrocław 2017

Barbara Przybyszewska-Jarmińska


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9625-7366

Abstrakt

Recenzja książki: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. XIV, cz. 1–2, red. Anna Granat-Janki i zespół, Wrocław 2017


Słowa kluczowe:

Śląska kultura muzyczna, studia regionalne

Pobierz


Opublikowane
2018-10-02

Cited By / Share

Przybyszewska-Jarmińska, B. (2018). Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. XIV, cz. 1–2, red. Anna Granat-Janki i zespół, Wrocław 2017. Muzyka, 63(3), 160–165. https://doi.org/10.36744/m.521

Autorzy

Barbara Przybyszewska-Jarmińska 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-9625-7366

Statystyki

Abstract views: 215
PDF downloads: 98


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.