Marek Bebak, „Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki”, Kraków 2018

Barbara Przybyszewska-Jarmińska


Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9625-7366

Abstrakt

Recenzja książki: Marek Bebak, Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, Kraków 2018


Słowa kluczowe:

Franciszek Lilius, Francesco Gigli, muzyka religijna, XVII-wieczna muzyka, polsko-włoskie związki muzyczne

Bebak, Marek, red. Franciszek Lilius, Opera omnia I: Missae. Kraków: Musica Iagellonica, 2016 (= Sub Sole Sarmatiae 27).
  Google Scholar

Bebak, Marek, red. Franciszek Lilius, Opera omnia II: Motetti, Concerti, Aria e Toccata. Kraków: Musica Iagellonica, 2016 (= Sub Sole Sarmatiae 28).
  Google Scholar

Bebak, Marek. „Życie i działalność skryptorska Macieja Arnulfa A. Miskiewicza. Repertuar kolegium rorantystów wawelskich w latach 1660–1682”. Muzyka 58, nr 2 (2013): 19–40.
  Google Scholar

Cametti, Alberto. „Girolamo Frescobaldi in Roma. 1604–1643”. Rivista Musicale Italiana 15 (1908): 702–52.
  Google Scholar

Przybyszewska-Jarmińska, Barbara. „Ave florum flos Hyacinthe Marcina Mielczewskiego. Problemy z rekonstrukcją oryginalnego kształtu kompozycji zachowanej z tekstem niemieckojęzycznej kontrafaktury”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L Artes, 1 (2003): 109–127.
  Google Scholar

Przybyszewska-Jarmińska, Barbara. „Informacje ze źródeł augustiańskich o życiu muzycznym w warszawskim kościele św. Marcina w XVII wieku oraz o działających w tym czasie muzykach królewskich”. Muzyka 65, nr 2 (2020): 25–61.
DOI: https://doi.org/10.36744/m.446   Google Scholar

Przybyszewska-Jarmińska, Barbara. Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2011.
  Google Scholar

Szweykowski, Zygmunt M., red. Lilius, Missa brevissima. Kraków: PWM, 1989 (= Źródła do Historii Muzyki Polskiej 31).
  Google Scholar

Walter-Mazur, Magdalena. Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-01-13

Cited By / Share

Przybyszewska-Jarmińska, B. (2022). Marek Bebak, „Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki”, Kraków 2018. Muzyka, 66(4), 143–148. https://doi.org/10.36744/m.1078

Autorzy

Barbara Przybyszewska-Jarmińska 

Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk Polska
https://orcid.org/0000-0002-9625-7366

Statystyki

Abstract views: 162
PDF downloads: 112


Licencja

Prawa autorskie (c) 2021 Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.