Mikołaj z Chrzanowa – addenda

Elżbieta Zwolińska


(Polska)

Abstrakt

Addenda stanowi uzupełnienie informacji dotyczących biografii Mikołaja z Chrzanowa, organisty katedry wawelskiej w latach 1518–62, przedstawionych niedawno w artykule Doroty Żurek „Mikołaj z Chrzanowa. Nowe ustalenia w sprawie losów organisty i kompozytora” (Muzyka 63 (2018) nr 1 s. 75–86). Podjęto tu kolejno kwestie nazwiska muzyka, jego powiązań z katedralnym kolegium psałterzystów, kontekstu gwarantowanych mu przez kapitułę warunków służby, powiązań z dworem królewskim Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta i wreszcie organów, przy których realizował muzyczną oprawę liturgii.  


Słowa kluczowe:

Mikołaj z Chrzanowa, katedra w Krakowie, organista, muzyka XVI wieku

Pobierz


Opublikowane
2018-10-02

Cited By / Share

Zwolińska, E. (2018). Mikołaj z Chrzanowa – addenda. Muzyka, 63(3), 103–110. https://doi.org/10.36744/m.515

Autorzy

Elżbieta Zwolińska 

Polska

Statystyki

Abstract views: 148
PDF downloads: 180


Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Muzyka

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Autor udziela wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowuje nieograniczone prawa autorskie i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku w „Muzyce” przy ponownym wykorzystaniu artykułu (umowa licencyjna do pobrania). Zgłaszając artykuł do publikacji, autor wyraża zgodę na jego udostępnianie na licencji CC BY 4.0.

Do zeszytu 3/2022 włącznie artykuły publikowane były na licencji CC BY-NC-ND 4.0. W tym okresie autorzy/ki udzielali wydawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w „Muzyce”, zachowywali nieograniczone prawa autorskie, ale zobowiązywali się do podawania miejsca pierwodruku przy ponownym wykorzystaniu artykułu.