Florence, Pope Clement VII and Emperor Charles V. A contextual study of the motet ‘Dominator caelorum’ by Jean Conseil / Costanzo Festa (?)

Wojciech Odoj


Uniwersytet Wrocławski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8487-3225

Abstrakt

FLORENCJA, PAPIEŻ KLEMENS VII I CESARZ KAROL V. STUDIUM KONTEKSTUALNE MOTETU „DOMINATOR CAELORUM” JEANA CONSEILA/COSTANZA FESTY (?)

Costanzo Festa (ok. 1490–1545) i Jean Conseil (ok. 1498–1534) spędzili większość swojegożycia działając obok siebie w kapeli papieskiej i byli autorami motetów opartych na tych samych tekstach: Deus venerunt gentes, skomponowanych prawdopodobnie pod wpływem tragicznych wydarzeń z maja 1527 r., kiedy to niemiecko-hiszpańskie wojska Karola V zdobyły i złupiły Rzym, a także kompozycji do tekstu Lumen ad revelationum/Nunc Dimittis. Pięciogłosowy motet Dominator caelorum w różnych źródłach przypisywany jest obydwu kompozytorom, i chociaż został opublikowany w Opera Omnia Festy, bardzo często wymieniany jest jednak jako kompozycja Jeana Conseila. Na podstawie zaobserwowanych zmian w warstwie tekstowej i politycznego kontekstu towarzyszącego powstaniu motetu, sugeruję, że kompozycja ta być może została faktycznie skomponowany przez Francuza jako osobisty wkład w uświetnienie spotkania Karola V i papieża Klemensa VII w Bolonii na przełomie 1529 i 1530 roku. Jeśli zatem motet Festy Ecce advenit dominator – jak to przekonująco przedstawił Klaus Pietschmann – został skomponowany na tę samą uroczystość, to być może obydwa utwory – Ecce advenit dominator i Dominator caelorum – należałoby traktować jako kolejny dowód współpracy i przyjaznej rywalizacji dwóch wybitnych kompozytorów działających w kapeli papieskiej w I poł. XVI wieku.


Słowa kluczowe:

Costanzo Festa, Jean Conseil, motet 'Dominator caelorum', Bolonia, Florencja, Papież Klemens VII, Cesarz Karol V, Księga Judyty


Opublikowane
2019-10-01

Cited By / Share

Odoj, W. (2019). Florence, Pope Clement VII and Emperor Charles V. A contextual study of the motet ‘Dominator caelorum’ by Jean Conseil / Costanzo Festa (?). Muzyka, 64(3), 3–17. https://doi.org/10.36744/m.39

Autorzy

Wojciech Odoj 

Uniwersytet Wrocławski Polska
https://orcid.org/0000-0002-8487-3225

Statystyki

Abstract views: 59
PDF downloads: 108


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.