Wokół narodzin Apolinarego Kątskiego – nowe źródła

Ewa Chamczyk


Uniwersytet Warszawski (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8424-7814

Abstrakt

Komunikat stanowi prezentację najnowszych wyników badań nad życiem Apolinarego Kątskiego. Dotyczy daty urodzenia skrzypka, która dotychczas nie została w sposób jednoznaczny określona. Już za życia Kątskiego, zarówno w prasie, jak i literaturze przedmiotu funkcjonowało kilka dat i miejsc, w których wirtuoz mógł przyjść na świat. Autorka wskazuje wszelkie znane terminy, kreśląc tym samym obszar poszukiwań metryki chrztu świętego Kątskiego. Ponadto omawia proces dotarcia do nieznanych dotąd dokumentów – metryk Apolinarego i Władysława Kątskiego, którego nazwisko nie pojawiało się w badaniach nad losami muzycznej rodziny Kątskich.


Słowa kluczowe:

Apolinary Kątski, data urodzenia, metryka chrztu, wirtuoz, skrzypek, historia muzyki XIX wieku

Pobierz


Opublikowane
2019-04-01

Cited By / Share

Chamczyk, E. (2019). Wokół narodzin Apolinarego Kątskiego – nowe źródła. Muzyka, 64(1), 135–143. https://doi.org/10.36744/m.248

Autorzy

Ewa Chamczyk 

Uniwersytet Warszawski Polska
https://orcid.org/0000-0002-8424-7814

Statystyki

Abstract views: 80
PDF downloads: 101


Licencja

Autor udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji (CC BY-ND 4.0) na wykorzystanie tekstu w kwartalniku „Muzyka” i zobowiązuje się do podawania miejsca pierwodruku przy jego ponownym wykorzystaniu (umowa licencyjna do pobrania). W przypadku publikacji wersji innej niż ogłoszona drukiem w „Muzyce” należy wyraźnie to zaznaczyć.